Aantoonbaar >20% besparing op onderhoud

Planmatig onderhoud

Onze roots zijn vergroeid met het schildersambacht, maar steeds meer ook in onderhoud en renovatie van woonwijken, flats, industriegebouwen, zorginstellingen en wooncomplexen. De laatste 10 jaar hebben wij onderhoud & renovatie in ons bedrijf naar een hoger niveau weten te brengen. Zo kunnen wij met onze resultaatgerichte aanpak besparingen van meer dan 20% realiseren op je onderhoudsbegroting. Hiervoor hebben we systemen ontwikkeld om onderhoud en renovatie te ontwerpen, te realiseren en te beheren met garantie op rendement, kwaliteit en hoge klanttevredenheid. Dit doen wij voor enkel alleen schilderwerk t/m complete renovatie.

Resultaatgericht samenwerken is de basis van waaruit wij werken. Diverse projecten en samenwerkingsverbanden hebben bewezen dat we met deze aanpak een gemiddelde besparing kunnen realiseren van 20% over twee onderhoudscycli, met garantie op kwaliteit, bewonerstevredenheid en budgetzekerheid. Lean & mean! Dit is zelfs nog exclusief interne procesbesparing bij de opdrachtgever.

>20% besparing t.o.v. traditioneel onderhoud

Planmatig onderhoud

Beloftes

Budgetzekerheid

Budgetzekerheid

Tevreden klanten en bewoners

Tevreden klanten en bewoners

Garanties op KPI's

Garanties op KPI’s

>20% besparing

>20% besparing