In de huid kruipen van de bewoner is de basis van een geslaagd project

Bewonerscommunicatie

Bewoners, daar doen we het allemaal voor! Renovatie en onderhoud worden door bewoners vaak geassocieerd met hinder en overlast. Het is van belang om deze onrust zo goed mogelijk weg te nemen. Hiervoor moet je in gesprek. In de huid kruipen van de bewoner is de basis van een geslaagd project. Hierbij beschikken we tevens over eigen bewonersconsulenten die we projectmatig kunnen inzetten in de aanloop naar of tijdens uitvoering van projecten.

Afhankelijk van de huurdersgroep (senioren, studenten, verschillende nationaliteiten etc…), het renovatieverleden in de wijk en de wensen van de opdrachtgever, stemmen wij onze communicatie strategie af. Kiezen we voor de strategie luisteren, overleggen, presenteren of overtuigen. Het is nooit standaard. Per situatie stemmen we de juiste middelen af. Uiteraard hebben we hier structuur en standaarden in aangebracht.

Onze eigen Bewoners App

De bewoners ontvangen van ons een unieke inlogcode (bewoners uniek). Middels een gratis te downloaden app, kan de bewoner op adresniveau de planning, mogelijke hinder en werkzaamheden raadplegen.

Met deze app is alles simpel te volgen, één week voor start ontvangt men een SMS-je en hierna volgen berichten per stap. Bewoners ervaren dit als bijzonder prettig en kunnen ook extra informatie opvragen.

We werken graag met de leefbaarheid consulenten, wijkopzichters, huismeesters, etc. Zij hebben vaak een schat aan informatie over de temperatuur in de wijk. Bij puur de aanpak van schilderswerk van de buitenkant volstaat vaak een maatwerkbrief die we samen met de corporatie opstellen. Bij ingrijpende renovatieprojecten zetten we woonconsulentes in met ondersteuning van verschillende middelen als:

  • Bewonersavonden
  • Informatieboekjes
  • Renovatie scheurkalender
  • Renovatie APP
  • Projectwebsite
  • Informatiepunt in de wijk
  • Modelwoning
  • Energie workshops
Eindgebruiker centraal