We werken volgens de basisprincipes van ‘The Natural Step’

Duurzaam

Ons bedrijf is per definitie duurzaam. We ondernemen voor de lange termijn. We nemen onze verantwoordelijkheid om de relaties waarmee en de omgeving waarin we werken, netjes achter te laten voor de volgende generatie. Het is de wortel van ons bestaansrecht. Om hier bewust mee om te gaan en het begrip duurzaamheid te verankeren in onze organisatie, werken we sinds 2013 volgens de basisprincipes van ‘The Natural Step’ (TNS). Dit geeft richting aan het begrip ‘duurzaamheid’ en zet hiermee stappen richting een volledig ‘duurzame’ samenleving.

De Zweedse wetenschapper Karl-Henrik Robèrt ontwikkelde TNS gebaseerd op de volgende principes:

  • De bodem niet uitputten;
  • Geen schadelijke chemische stoffen gebruiken;
  • De natuur niet aantasten;
  • Aandacht voor mensen hebben.

Meer informatie over TNS: http://thenaturalstep.nl/inspiratie

Duurzaam

Doelen

In ons visiedocument hebben we onze einddoelen 2030 omschreven. Vervolgens hebben we werkgroepen gemaakt om onderstaande doelen concreter vorm te geven en te realiseren.

In 2030:

  • zijn we als partners aan de slag
  • staat de mens nog steeds centraal
  • zorgen we dat we het altijd beter doen
  • geven we energie
  • gaan we verantwoord met materialen om
  • helpen we onze omgeving te ontwikkelen

Duurzame Partners

Sociaal ondernemerschap

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, als keurmerk door TNO ontwikkeld. Een objectief meetinstrument dat transparant laat zien hoe sociaal een onderneming is.

PSO hanteert verschillende niveaus: van aspirant status (trede 1) tot boven modaal (trede 3). Als dochterbedrijf van Caspar de Haan zijn we één van de eerste Nederlandse onderhoudsbedrijven met een PSO-keurmerk en al meerdere jaren trede 3 gecertificeerd.