Nieuwe aanpak van start voor 600 woningen

Label-B

Bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen is sinds 2015 een geldig energielabel verplicht. Dit laat de energieprestatie van de woning of het gebouw zien. Een groen energielabel (A, B of C) staat vooral voor duurzaamheid en energiebesparing. Landelijk is in het Convenant Energiebesparing Huursector (2012) afgesproken dat corporatiewoningen in 2020 gemiddeld voorzien zijn van energielabel B (staat gelijk aan een Energie-Index van 1,25).

 • volgens Convenant Energiebesparing Huursector moeten corporatiewoningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben
 • woonlasten huurders zo veel mogelijk beperken
 • investeren in duurzaamheid en energiebesparing
 • digitale projecttool basis haalbare aanpak

Door de economische crisis, de financiële situatie van veel corporaties en de verhuurdersheffing konden corporaties de afgelopen jaren niet voldoende investeren om deze doelstelling te halen.

Om dit alsnog te halen moeten jaarlijks veel meer woningen worden aangepast. Dit is erg ambitieus en vraagt om een zeer systematische aanpak. Er zijn vier varianten binnen de Label B aanpak:

 • Label B aanpak vraag gestuurd met huurverhoging (Leystromen).
 • Label B aanpak complex 70% deelname met huurverhoging (Area Wonen).
 • Label B aanpak projectmatig zonder huurverhoging (Woonlinie).
 • Label B aanpak isolatie bij mutatie (Woningbelang).

Er zijn marktgeluiden die aangeven dat Label B een tussenstation is met veel te weinig resultaat en aansturen op energieneutraal (Nul-op-de-Meter) als alternatief. Samen met Caspar de Haan biedt Moonen zo’n alternatief met ALLIANTIE+. Uiteraard ligt deze keuze bij de opdrachtgevers.

Label-B aanpak Moonen

EPA trein

EPA trein
Label-B aanpak

De maker ontwerpt

De inhaalslag richting 2021 hebben we samen met Caspar de Haan vertaald in een haalbare aanpak onder de noemer: ‘Label B’. Een oplossing die aanspreekt want de eerste 825 woningen worden in 2016 door het bedrijf ‘opgeplust’ naar minimaal label B. Woningstichting Leystromen (Goirle, Rijen), Area Wonen (Uden, Veghel), Woonlinie (Zaltbommel, Woudrichem) en Woonbedrijf (Eindhoven) zijn de opdrachtgevers. Het betreft puur energetisch renoveren, waarbij de maker ontwerpt. De corporaties willen hiermee de woonlasten van huurders zo veel mogelijk beperken en het wooncomfort verbeteren door te investeren in duurzaamheid en energiebesparing. Woningen die relatief weinig energie verbruiken zijn bovendien meer waard. Dat bewoners er financieel op vooruit gaan staat centraal. Voor alle partijen is de label-B aanpak ‘win-win’. Het Label B is een totaalconcept van A t/m Z, indien gewenst inclusief het STEP subsidietraject als dat speelt. De 600 woningen zijn stap 1 in een traject van enkele duizenden woningen de komende jaren.

Coaching op verbruik & garantie op besparing
Als de corporatie kiest voor de aanpak met huurverhoging dan heeft de huurder hogere woonlasten, maar er is geen garantie op besparing van kosten aangaande het energieverbruik. Vanuit de LabelB aanpak zetten we hiervoor achteraf een traject op.  Onze insteek hierbij is dat de echte winst te behalen is door het gedrag van de bewoners te verbeteren. Mensen bewust maken van hoe je efficiënt met energieverbruik kunt omgaan na de renovatie. Hierbij organiseren we na oplevering  een energie workshop in een 1 op 1 setting met de bewoners. Na enkele maanden wordt er contact opgenomen om af te stemmen. Na 1 jaar er een opname waarbij  we meten of de beoogde besparing is gehaald. Dit is de laatste schakel in de communicatie met de bewoners.

Label-B
Label-B aanpak

Communicatie & inventarisatie

Voor een voortvarende start is het van groot belang dat de corporatie haar huurders tijdig informeert over de plannen, de aanpak en de planning. Net vóór de start is het aan de uitvoerder om een goede band op te bouwen met de wijk en de bewoners. Renovatie is voor de bewoners altijd ingrijpender dan ze zich vooraf kunnen voorstellen. Goede communicatie is de basis voor een geslaagd project. Caspar de Haan heeft uiteraard veel ervaring met bewonerscontact en investeert hier doorlopend in om mensen individueel te informeren vóór aanvang, gedurende de renovatie en ook in de afrondende fase. Iedere bewoner heeft zijn eigen profiel met eigen eisen en wensen aangaande de woning. Bewoners serieus nemen en op de hoogte houden over wat er speelt, zorgt voor medewerking en rust in de wijk. Dit is het fundament voor een goed lopend project!

Eén voor één worden de woningen in de wijk bezocht en is er een kort intakegesprek (10 minuten) met de bewoners over het traject, de keuzemogelijkheden en wensen.

Tijdens de intake wordt niet alleen de technische renovatie besproken maar komen ook zaken ter sprake als problemen in de wijk, klachten, onvrede, wensen, etc…. Hiermee krijgen alle uitvoerende partijen online een goed beeld van het type bewoner per woning. Na dit gesprek worden de exacte maten van de betreffende woning (ca. 30 minuten) direct online ingevoerd in het woningdossier per huisadres. De energetische opname (EPA-w, duur ca. 30 minuten) is de laatste stap tijdens de intake.

EPA-w opname
Bij energetisch renoveren is deze nulmeting een EPA-w opname (Energie Prestatie Afspraken). In aanloop naar dit project zijn binnen Caspar de Haan en Moonen 10 medewerkers getraind in EPA-w. Dit is een technisch energetische opname waarbij online alle relevante eigenschappen op woonadresniveau in kaart worden gebracht.

dashboard
Label-B aanpak

Digitale projecttool

Per woonadres worden alle data, technisch en sociaal, als woondossier in de ‘Cloud’ opgeslagen in een online communicatietool, toegankelijk voor alle betrokken partijen. Op basis van de technische opname worden bestellijsten gemaakt en gaat de projectplanning lopen. Middels ‘push’ berichten blijven alle betrokken op de hoogte van de status.

De LabelB  aanpak kent de volgende proces stappen:

 • Doelstelling corporatie vertalen in campagne
 • Digitale projecttool inrichten
 • Bewonersavond organiseren voor complex
 • Digitale projecttool incl mgmnt rap.
 • Afspraak voor intake met bewoner
 • Opname (sociale inspectie, epa-w opname en werkvoorbereiding)
 • Maatregelpakket samenstellen (epa-w adviesbureau)
 • Maatregelpakket afprijzen
 • Huurverhoging bepalen en communiceren naar bewoner
 • Eventueel aanvullend gesprek met bewoner
 • Uitvoering en gebruiksinstructie
 • Woondossier aanleveren voor subsidie (STEP)
 • Service call
 • Half jaar later (nazorg) 1 op 1 gesprek (coaching op gebruik)
 • Een jaar later evaluatie of besparing is gerealiseerd