Onze mensen hebben altijd contact met bewoners en gebruikers van gebouwen.

Gedragscode

Ons werk is mensenwerk waarbij er altijd contact is met bewoners en gebruikers van gebouwen. Onze mensen moeten uiteraard vakbekwaam zijn maar hierbij vooral sociaal vaardig. Goed kunnen omgaan met allerlei soorten mensen in verschillende leeftijdscategorieën, culturele achtergronden, opleidingsniveaus, etc…, is een soort 2e natuur van onze medewerkers. De gedrags- en bedrijfscode stelt grenzen en geeft richting. Het document is o.a. bedoeld om directie en medewerkers bewuster te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd.

In onze gedrags- en bedrijfscode staan de basis omgangsvormen en do’s & don’ts omschreven. Alle medewerkers hebben deze gedragscode ondertekend. De gedragscode van Moonen onderhoud & renovatie voldoet aan de voorgeschreven regels van SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid).