Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1928.

 
placeholder1x1.png

Ervaren in werken onder extreme omstandigheden

24/7 Industriële Service

Dit is één van de hoofdactiviteiten van Moonen onderhoud & renovatie. Het bedrijf is sinds jaar en dag vaste partner gebouwgebonden onderhoud van o.a. Heineken en Friesland Campina. Naast 24/7 service vergt het veel specifieke kwaliteiten om in een industriële omgeving...
ONZE EXPERTS OP DIT GEBIED
anoniem-man.jpg

Frans Brouwers

Verbinder

lees verder
Sluiten

Nog

787

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen
Sluiten

Nog

787

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen

Actueel

BLOGS EN MEDIA

 
06okt

Training brandwerende voorzieningen

Onlangs is door een team van mensen een training gevolgd voor het aanbrengen van voorzieningen brandveiligheid. Naast theorie bestond de training vooral uit het toepassen van kennis in de praktijk. Wanneer doorvoeren niet brandveilig zijn afgedicht, is bij brand overslag van vuur mogelijk. De training omvat naast het inzicht krijgen in compartimentering en regelgeving, vooral praktische instructie over het coaten van doorvoeren, afdichten met bepaalde kitsoorten, het aanbrengen van manchetten, et cetera. Een belangrijk aspect bij de uitvoer van dergelijke werkzaamheden, is vooral de registratie van werkzaamheden om een goed logboek te creëren. Hiervoor hebben we een speciale App aangeschaft waarin van iedere aangebrachte voorziening een foto wordt geüpload, uiteraard aangevuld met benodigde gegevens. Centraal tijdens de training stond een opdracht die we gaan realiseren voor een grote zorgcorporatie. Een woon-zorgcomplex van 224 verhuureenheden moet brandveilig gemaakt worden. Beeldmateriaal van het complex en de proefwoning, met tal van brandveiligheidsaspecten, waren leidend voorbeeld voor de training. Daags na de training hebben we gezamenlijk de proefwoning gerealiseerd. We staan in de startblokken voor realisatie van het project.

 
07sep

Facelift 9 woningen in Ammerzoden

In opdracht van  Woonstichting De Kernen (werkgebied Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Tielerwaard) is  Moonen onderhoud & renovatie gestart met een complete buitenschil renovatie voor 9 woningen in Ammerzoden (gemeente Maasdriel). Esthetisch opwaarderen Doel van het project is naast groot onderhoud vooral het esthetisch opwaarderen van het vastgoed, vooral in verband met verandering van doelgroep. Op basis van globale esthetische voorstellen van architectenbureau 013 voor de 9 woningen kreeg Moonen onderhoud & renovatie de opdracht voor het opstellen van een taakstellend budget. In overleg met de opdrachtgever is dit open budget aangescherpt naar een definitieve begroting en opdracht. De begroting is onafhankelijk getoetst op marktconformiteit door het bureau Brain of Buildings. Hierdoor zijn nog enkele verbeteringen in de aanpak en begroting doorgevoerd. Planning Direct na de bouwvak is gestart en naar verwachting wordt de renovatie eind oktober opgeleverd. Naast de esthetische opwaardering door aanpak van o.a. daken (met PV panelen), (aluminium) kozijnen en voegwerk geeft het project vooral een forse energetische boost van de 9 woningen. Moonen onderhoud & renovatie is opdrachtnemer van de Kernen en coördineert het bouwteam dat bestaat uit: Weijers Eikhout Orly & Endevoets Kemkens installatiebedrijf Van Zandvoort Electrotechniek Driessens-Verhagen Moonen onderhoud & renovatie heeft van De Kernen ook de opdracht gekregen om deze woningen, in de serie van 1, ook aan de binnenkant te renoveren. Op het moment dat een woning muteert, wordt het interieur grondig aangepakt. Van een aantal woningen zijn de complete vloeren inclusief keuken-badkamer-toilet vervangen. Uiteindelijk worden al deze woningen op deze manier compleet gerenoveerd. Parallel aan de uitvoering van dit project is Moonen onderhoud & renovatie bezig met planvorming en haalbaarheidsstudie voor van een soortgelijk project van 16 vergelijkbare woningen in Brakel voor De Kernen.

 
13jul

Ambitie Woonlinie: groei bewonerstevredenheid

Communicatie met bewoners staat hoog in het vaandel bij Moonen, voortdurend proberen we hierin te vernieuwen en te groeien. Telkens blijkt uit onderzoeken naar bewonerstevredenheid bij projecten dat we goed scoren maar we blijven altijd zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren. Onze bewonersapp, gebruikersinstructie en tips zijn eerder dit jaar al ingevoerd. Deze week introduceerde we een 8-tal disciplinekaarten bij een verduurzamingsproject dat we momenteel uitvoeren voor Woonlinie. Anders dan bij planmatig onderhoud gaat energetische renovatie in stappen waarbij bewoners telkens met verschillende disciplines en mensen worden geconfronteerd. Dit maakt communicatie met bewoners zeker niet eenvoudiger. De nieuwe kaarten geven bewoners na iedere fase van de renovatie eenvoudig de mogelijkheid om vragen te stellen en zaken te melden. Helder en transparant. Weer een stap in de verbetering van het proces. Immers: RENOVATIE = COMMUNICATIE. Ik ben trots te kunnen melden dat Woonlinie ons heeft gevraagd om deel te nemen in hun KWH-label werkgroep. Het KWH-Huurlabel is één van de meetproducten waarmee corporaties professioneel inhoud geven aan het continu proces van kwaliteitsverbetering. Het KWH-Huurlabel neemt de woonconsument als vertrekpunt en richt zich specifiek op de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Het helpt corporaties om huurders als klanten te zien en klachten als gratis advies te beschouwen. Woonlinie heeft voor bewonerstevredenheid onder haar huurders de ambitie van groei. Mooi dat we als partner gevraagd worden om samen met hen deze ambitie te kunnen verwezenlijken.

 
22jun

Webbased kwaliteitssysteem

Onlangs hebben we als bedrijf weer een VCA **audit gehad uitgevoerd door KIWA. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. In 2 dagen zijn door KIWA alle procedures doorgelicht en tevens ook een aantal lopende projecten bezocht. Alles was in orde en het VCA certificaat is weer voor een jaar verlengd. Intern ben ik bezig met de audits: “We liepen al een tijdje rond met de gedachte om de procedures en documenten rondom veiligheid makkelijker en beter te organiseren. Door onze groei hebben we bewust gekozen om een webbased kwaliteitssysteem te bouwen waarbij we alle VCA procedures en formulieren hebben gedigitaliseerd in de Cloud. Vanaf nu zijn we dus altijd en overal up–to-date. Naast VCA hebben we ook het VGO keur en PSO certificaat die ook telkens door KIWA worden (her)beoordeeld. Ook voor deze kwaliteitssystemen zullen we het webbased systeem gaan inzetten.” “Het mooie van dit systeem is dat we data vanaf de werkvloer generen zoals klachten, (bijna) ongevallenregistraties, kwaliteit, werkplekinspecties maar ook registraties van bewoners- c.q. klanttevredenheid. Dit reikt verder dan veiligheid alleen. Centraal kunnen we hiermee op een eenvoudige manier o.a. trends signaleren waarop we kunnen sturen.”

 
24mei

De weg naar verduurzaming 31 december 2020

Gaat u als corporatie de afspraak (gemiddelde EI van 1,25 totale woningbezit in 2020) halen met uw huidige verduurzamingstempo? Op dit moment zijn wij bezig met verschillende complexoverstijgende samenwerkingen met corporaties om deze opgave te realiseren. De corporaties waarmee wij op dit moment samenwerken gaan de opgave zeker realiseren. Door de jaren heen hebben we ons proces vereenvoudigd en waar mogelijk gedigitaliseerd. Onze beloftes hierbij zijn? Beproefd verduurzamingsproces dat naadloos aansluit op het primaire bedrijfsproces van corporaties Uiterlijk binnen 2 maanden opstart verduurzamingsproces Digitale opnames en Cloud applicatie voor optimale communicatie en werkprocessen Borgen van de inning STEP subsidie We werken vanuit budget per complex inclusief de subsidie Uw eigen EPA-w adviseur draait mee in het verduurzamingsproces Minimale huurderstevredenheid van 8,0 Indien wenselijk met bewonersconsulent voor optimale participatie bewoners Communicatie vóór – tijdens – na renovatie  geborgd incl. bewustwordingscampagne voor bewoners achteraf Wij kijken graag mee naar uw verduurzamingsuitdagingen. Neem hiervoor contact op Frans Brouwers  (073) 642 11 07  fransbrouwers@moonen-online.nl   Voor meer informatie: Samenvatting Energieakkoord Convenant energiebesparing huursector Staatscourant (juni 2016): Energiebesparing gebouwde omgeving. Wijzigingen in de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector

 
08mei

DrieKamerModel maakt corporaties transparanter

Zoals bekend werkt Moonen veel in opdracht van woningcorporaties en vanzelfsprekend volgen we alle ontwikkelingen in corporatieland op de voet. Om als onderhoudspartner in het voortraject echte toegevoegde waarde te kunnen bieden, moet je hun taal spreken en vooral mee kunnen denken vanuit hun denkwereld en organisatie. Een eerdere blog begon met de tekst: corporaties moeten zich (Woningwet 2015) concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken. De Woningwet 2015 noemt dit DAEB = diensten van algemeen economisch belang. DAEB-activiteiten zijn:   Bouw, verhuur en beheer van sociale huurwoningen Beheer van maatschappelijk vastgoed Investeren in leefbaarheid Om optimaal te kunnen voldoen aan deze primaire taken maken corporaties als sturingskader steeds vaker gebruik van het DrieKamerModel. Doel van dit model is om transparant te maken hoeveel geld je als corporatie daadwerkelijk uitgeeft aan verschillende maatschappelijke doelen. Zo kun je met belanghebbenden de discussie aangaan of je je geld aan de juiste maatschappelijke thema’s uitgeeft. Om dit in beeld te brengen wordt het geld dat in een corporatie omgaat ingedeeld in drie kamers: de maatschappelijke, de vastgoed en de vermogenskamer. In de eerste plaats gaat het hierbij om effectiviteit, efficiëntie en financiële continuïteit . In het DrieKamerModel gebeurt dit door elk principe in een afzonderlijke kamer onder te brengen en vervolgens de onderlinge samenhang en interactie tot hun recht te laten komen. De drie kamers maken onderdeel uit van de corporatie en zijn op strategisch niveau onderling met elkaar verbonden als communicerende vaten.   Maatschappelijke kamer Hier komen de maatschappelijke uitgaven van de corporatie samen. De medewerkers in de maatschappelijke kamer bekijken aan welke maatschappelijke doelen zij het geld van de corporatie het beste kunnen uitgeven.   Vastgoedkamer Hier wordt gewerkt aan het efficiënt en effectief verhuren van woningen. Het doel van de vastgoedkamer is om zoveel mogelijk geld voor de corporatie binnen te halen. Daarbij wordt de vastgoedkamer afgerekend op het dividend dat zij aan de corporatie uitkeert.    Vermogenskamer Dit is een soort tussenschakel tussen de vastgoedkamer en de maatschappelijke kamer. De vermogenskamer zorgt ervoor dat de geldstromen goed verlopen en dat er door het aantrekken van leningen steeds genoeg geld is om de uitgaven van de andere kamers te betalen. De vermogenskamer ontvangt het dividend van de vastgoedkamer. Na aftrek van algemene kosten, heffingen, belastingen, rente en het aflossen van leningen blijft er een maatschappelijk budget over dat naar de maatschappelijke kamer gaat. Met het DrieKamerModel als sturingsinstrument zijn corporaties transparanter en kunnen de presentaties op kerntaken makkelijker worden beoordeeld (in- en extern). Als partners op gebied van onderhoud en renovatie kijken we mee naar de invulling van projecten en maken waar nodig zaken bespreekbaar bij de corporatie. In de oude situatie stond een budget vast en was er geen speelruimte om extra voorzieningen aan te brengen binnen projecten. Nu maken we zaken bespreekbaar met de corporatie en kijken samen naar de beste budgettaire oplossing. Een aardig voorbeeld van hoe dat werkt is een renovatie van een appartementen complex met veel bewoners op leeftijd. Om de appartementen optimaal toegankelijk te maken voor senioren, rolstoel- en rollatorgebruikers, moest de galerijvloer fors worden opgehoogd. Dit viel ruimschoot buiten de doelstelling van zowel de renovatie als van de begroting. Vanwege het maatschappelijk voordeel voor de bewoners zijn de kosten voor deze voorziening in overleg met de corporatie ondergebracht in de maatschappelijk kamer. Hiermee is dit een maatschappelijk doel geworden in plaats van een onderdeel op de onderhoudsbegroting, waardoor het onderhoudsproject binnen begroting is gebleven. Het DrieKamerModel maakt het makkelijker voor ons om positief mee te denken met de doelstellingen en ambities van de corporaties waarvoor we werken. Creatief zijn helpt, maar je moet wel dezelfde taal spreken om strategisch mee te kunnen denken over vastgoedbeleid op lange termijn en de beste onderhoud en renovatie oplossingen.

WERKGEBIEDEN

placeholder16x9.png

projecten

ONZE REFERENTIES

trots op

VOOR WIE WIJ WERKEN