placeholder16x9.pngplaceholder16x9.pngplaceholder16x9.pngplaceholder16x9.png

Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1928.

 
placeholder1x1.png

Ervaren in werken onder extreme omstandigheden

24/7 Industriële Service

Dit is één van de hoofdactiviteiten van Moonen onderhoud & renovatie. Het bedrijf is sinds jaar en dag vaste partner gebouwgebonden onderhoud van o.a. Heineken en Friesland Campina. Naast 24/7 service vergt het veel specifieke kwaliteiten om in een industriële omgeving...
ONZE EXPERTS OP DIT GEBIED
anoniem-man.jpg

Frans Brouwers

Verbinder

lees verder

Actueel

BLOGS EN MEDIA

 
20mrt

Woonlinie en Moonen tekenen intentieovereenkomst

Woonlinie en Moonen Onderhoud & Renovatie zijn samen stevig van start gegaan met het energiezuinig maken van Woonlinie woningen. Het doel is om voor 2022 zo’n 1200 woningen aan te pakken en op te waarderen naar energielabel B. Onlangs werd hiervoor een intentieovereenkomst getekend door beide partijen. Op de foto van links naar rechts: Frans Brouwers van Moonen en Peter van den Heuvel directeur / bestuurder bij Woonlinie. Roland van Ginderen (werkvoorbereider Woonlinie):  “Woonlinie maakt momenteel een hele stap voorwaarts om de woningen duurzamer, comfortabeler en energiezuiniger te maken. Woonlinie vraagt voor deze aanpassingen geen huurverhoging, hierdoor is bewonersdeelname geen issue en kunnen we als Woonlinie ons woningbestand binnen korte tijd verduurzamen. Door de energiebesparing zijn de bewoners minder geld kwijt aan energie. De woningen zijn nu gereed gemaakt om energie te besparen, maar bewoners kunnen zelf nog meer geld besparen. Door energiebewust te leven kan je een behoorlijke hoeveelheid stroom en gas worden bespaard. Energiebewust leven betekent helemaal niet dat je oncomfortabeler moet leven, maar bewuster.” De isolatiemaatregelen maken het mogelijk om jaarlijks honderden euro’s te besparen op energiekosten. De bewoners hoeven hiervoor geen extra huur te betalen. De eerste projecten zijn inmiddels afgerond en de bewoners hebben hierdoor lagere woonlasten, meer wooncomfort en minder CO2 uitstoot. 

 
17mrt

Instructiefilmpje na verduurzaming

Wij hebben inmiddels ervaren dat na oplevering van een duurzame woning, de bewoners vaak moeten wennen aan de aangepaste woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere luchtcirculatie door mechanische ventilatie. De bewoners horen de woning anders te gebruiken. Hiervoor hebben wij samen met Woonlinie een gebruikersinstructiefilmpje gemaakt. Bij de oplevering van de duurzame woning laat onze uitvoerder dit filmpje zien en reikt de bewoners een instructieboekje aan dat in de meterkast wordt ophangen, zodat bewoners dit later kunnen nalezen. Op korte termijn gaan we dit filmpje lanceren in de wijk waar we de eerste projecten gerealiseerd hebben, hierover later meer. Bekijk hier de instructiefilm.   

 
15mrt

Energie bezuinigingstips in een animatie

Afgelopen jaar hebben wij circa 250 woningen naar label B gebracht. Na technische oplevering en een goede gebruikersinstructie van de aangepaste woning is de besparing nog niet zeker gesteld. Ander en bewust gedrag bevordert de besparing. Het vraagt dus ook om actie van de bewoners zelf. Wij hebben samen met Woonlinie een filmpje gemaakt over hoe je op een simpele manier energie kunt besparen met als resultaat een lagere energierekening. Woonlinie is een woningcorporatie in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard met circa 4.500 verhuureenheden in beheer. Super leuk om zelf ook deze bewustwording te ervaren. Dit filmpje is één van de middelen van onze duurzaamheidscampagne. Waarbij herhaling in de tijd belangrijk is. Deze energie bezuinigingstips komen ook terug in een instructieboekje dat bij oplevering in de meterkast wordt ophangen, zodat bewoners dit later kunnen nalezen. Bekijk hier de instructiefilm.   

 
17feb

Werken voor industriële opdrachtgevers

Moonen onderhoud & renovatie is min of meer opgegroeid met de speciale eisen en wensen van verschillende grote industriële opdrachtgevers. Naast specifieke kennis en vaardigheden hebben we hierdoor vooral een andere aanpak 100% passend bij het proces van de industrie. Zonder deze kennis en ervaring is het nagenoeg onmogelijk om voor dit soort opdrachtgevers te werken. Iedere industriële klant leeft in een redelijk unieke ‘eigen’ wereld, met eigen regels, procedures en vergunningen die niet alleen gelden voor de eigen werknemers, maar vooral ook voor toeleveranciers en contractpartners. Sowieso vergt onderhoud & renovatie dat je in de huid moet kruipen van opdrachtgevers en dat iedere situatie anders is. Maar situaties in de industrie, met allerlei soorten productieprocessen en specifieke eisen rondom hygiëne en veiligheid, gaan veel en veel verder dan je alleen maar kunnen verplaatsen in de gebruiker. Onze mensen zijn getraind en ervaren in de regels en eisen van onze industriële klanten, ze acteren als medewerkers van onze opdrachtgever, maar zijn uiteraard wel herkenbaar als ‘externe’ onderhoudsmedewerkers. Herkenbaarheid is erg belangrijk. Zo dragen onze mensen een andere kleur kleding dan de eigen medewerkers van de opdrachtgever.  Onderhoud industriële productielocatie vereist specifieke kennis & ervaring Onlangs bezocht ik samen met één van onze industriële opdrachtgevers een productielocatie in het land van ongeveer 16.000 m2 die binnen nu en 5 jaar vervangen zal worden door nieuwbouw. Volgens interne inspecties bleek het huidige kwaliteitsniveau van de productielocatie onder de standaard van de klant was gedaald. Echter de huidige locatie moet nog minimaal 5 jaar geëxploiteerd worden waarbij de productie 100% geborgd moet blijven conform alle wet- en regelgeving en de interne kwaliteitseisen. Samen met de opdrachtgever hebben we alle afwijkingen van de productielocatie in kaart gebracht en voorzien van een prioriteitslabel. Op basis hiervan komen we met een plan van aanpak waarin de onderhoudswerkzaamheden gegroepeerd worden op aard en prioriteit, al dan niet aangevuld door een risico-inventarisatie. Aan de hand van dit plan stellen we een offerte en een planning op. Uitvoering vindt voor dit plan plaats buiten reguliere werktijden om overlast en verstoring van het productieproces te minimaliseren. Continuïteit van het productieproces staat altijd centraal in onze aanpak en planning. Specialisme: opstellen van functionele kleurplannen Voor diverse industriële opdrachtgevers hebben we complete functionele kleurplannen gemaakt. Dit is een apart product dat we vanuit onze ervaring kunnen aanbieden en uitrollen, uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever. In zo’n plan geven kleuren duidelijk de verschillende functies weer van de benoemde elementen op de productielocatie. Denk hier bij o.a. aan deuren, looppaden, locatie brandblussers, palletplaatsen. Hiermee wordt het hele productieproces in kleur gebracht, waarbij de kleur duidelijke signalen afgeeft. Zo kan een cleanroomomgeving bijvoorbeeld blauw zijn, mensen zien direct dat betreding extra eisen stelt aan kleding en gedrag. In sommige gevallen wordt het gebruik van een kleurplan heel ver doorgevoerd en ook in de kantoorruimtes kan het functioneel kleurgebruik worden toegepast waardoor bijvoorbeeld de vloerbedekking de kleur van het plan krijgt. Veel productieprocessen stellen bijzonder eisen aan gebruikte producten Sowieso gebruiken we alleen producten van topmerken in al onze werken. Echter industriële productieprocessen stellen vaak aanvullende eisen aan de afwerking van de omgeving. Extreme omstandigheden als hoge vochtigheid, extreem hoge of lage temperaturen, vragen om inzet van aangepaste en beproefde middelen. Denk bijvoorbeeld aan kitten, verfproducten, coatings, folies, voegmiddelen, mortels en lijmen die 100% afgestemd moeten zijn op de omstandigheden en specifieke eisen van het productieproces van de klant. Voor een goed inzicht in deze materie heeft Moonen samen met TNO onderzoek gedaan naar deze producten en het gedrag ervan in verschillende omstandigheden. Door dit onderzoek en toetsing in de praktijk weten we welke producten waar in het productieproces toegepast kunnen worden met name in de voedings- en levensmiddelenindustrie. Veel voorkomende werkzaamheden: Aanbrengen van folies voor uiteenlopende toepassingen Schilderwerk Metaalconservering Betonschadeherstel Metselwerk / tegelwerk (+ herstel) Kitwerk Leveren en monteren industriële wanden Interne verhuizingen organiseren en realiseren Aanleg gietvloeren Klein bouwkundig onderhoud Conserveren en coaten van tanks Bereikbaarheid voorzieningen treffen (steigerwerk plaatsen) Regie over uit te voeren elektra- en installatiewerk Neem voor meer informatie contact op met Frans Brouwers, tel. (073)  642 11 07, info@moonen-online.nl of bezoek onze pagina 24/7 industriële service  

 
31jan

Aftoppingsgrens, passend toewijzen, ...

Sinds jaar en dag zijn we in de weer voor verschillende woningbouw corporaties. Fantastische opdrachtgevers met mooie klanten: de huurders. De corporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De corporaties kennen eigen spelregels en afspraken (Woningwet 2015) waarbij vaak begrippen worden gebruikt die zeker niet voor iedereen duidelijk zijn. Denk hierbij o.a.  aan aftoppingsgrens, passend toewijzen, DAEB of niet-DAEB. Door mijn contacten met corporaties ben ik persoonlijk uitermate geïnteresseerd geraakt in deze materie. Naast het lezen van vakliteratuur en deelnemen aan seminars /workshop, volgde ik onlangs een cursus (Recente ontwikkelingen in het wonen) aan de TU Delft. Een interessante meerwaarde die goed van pas komt bij m.n. de ontwerpfase van (renovatie)projecten.   In aanloop naar een renovatieproject voor een corporatie, waar wij als partner bij betrokken zijn, bleek een ruim maximum budget per woning beschikbaar. Vanuit strategisch voorraadbeleid heeft deze corporatie dit deel van haar woningvoorraad beoordeeld qua exploitatie voor de komende 25-50 jaar. Bij dit renovatieproject worden de kosten door vertaald in een huurverhoging. Naast het maximale budget per verhuureenheid heeft de corporatie ook een aantal specifieke wensen waar de renovatie technisch gezien minimaal aan moet voldoen, ook esthetisch zijn er wensen. Een behoorlijke bandbreedte dus, zowel qua budget als qua eisen, waarbij het belangrijk is dat de uiteindelijke huurprijs niet boven de niet-Daebgrens uitkomt. Immers vanuit de Woningwet 2015 moeten de corporaties passend toewijzen. Hoe staat het nu met de huren en wat is de invloed van de gewenste renovatiemaatregelen hierop? Als partner van de corporatie praten en denken we met hen mee richting de meest passende oplossing. Je moet dezelfde taal spreken om strategisch mee te kunnen denken over vastgoedbeleid op lange termijn en de bijhorende renovatie oplossingen. In deze blog zetten we de meest gebruikte begrippen in deze context op een rij.   DAEB of niet-DAEB = Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaken. Dit zijn de in de Woningwet omschreven Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Sociale huurwoningen kennen een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens (€ 710,68, prijspeil 1 januari 2016). Voor deze woningen gelden de toewijzingsregels, zoals een inkomenstoets, een maximale huur en huurprijsstijging en de passendheidstoets. Huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed horen daar niet bij = niet-DAEB. Voor niet-DAEB woningen gelden geen toewijzingseisen.   Passend toewijzen = wil zeggen ‘huren naar inkomen’. Sinds 2016 gelden nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat zijn de woningen met een kale huurprijs tot €710,68 per maand. Passend toewijzen betekent dat de corporatie ervoor moet zorgen dat de hoogte van de huur past bij de hoogte van het inkomen en de huishoudgrootte. De overheid heeft deze norm in de nieuwe Woningwet 2015 opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. De overheid wil zo de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden.   Liberalisatiegrens = wil zeggen dat er een grens is vastgesteld (€ 710,68) waarboven woningen in de zogenoemde 'vrije markt' vallen en een 'geliberaliseerd huurcontract' hebben.   Aftoppingsgrens = het huurniveau waarboven geen huurtoeslag meer wordt uitgekeerd. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf moet betalen heet ´basishuur´.  Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt, is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje krijgt men 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%. Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan moet de huurder een groot deel van de huurprijs zelf betalen. De grens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de praktijk zijn er twee verschillende aftoppingsgrenzen (2016):  1- en 2 persoonshuishoudens  € 586,68 (kale huur) en 3- of meer  personen is deze grens € 638,76 (kale huur)   Scheefwonen = in het geval van goedkoop scheefwonen wil dat zeggen dat een sociale huurwoning wordt bewoond door iemand die in feite te veel verdient om in een sociale huurwoning te mogen wonen. Wanneer huurders op basis van hun inkomen juist te veel huur betalen, is er sprake van duur scheefwonen.  

 
30dec

Nieuwe tools Moonen onderhoud & renovatie

Onze renovatie app, digitaal opnamesysteem, renovatiekalender en programma voor cloudopslag hebben ons communicatieproces ingrijpend vereenvoudigd. We hebben hierbij  goed gekeken naar de belanghebbenden in het renovatieproces die hiermee toegang hebben tot alle benodigde informatie. Deze tools zorgen voor een veel efficiëntere informatievoorziening vanuit 1 bron. Ook tijdens ‘warme’ opname, voorbereiding, planning en uitvoering, wordt de informatie door alle betrokkenen in de cloud opgeslagen. Hiermee doen alle samenwerkende partners geen zaken meer dubbel en werkt iedereen met dezelfde informatie. Geen misverstanden meer door diverse bestanden en verschillende versies. Super efficiënte informatievoorziening vanuit 1 bron, alles in één keer goed.   Deze tools zijn geen vervanging van persoonlijk contact met de bewoners maar een waardevolle aanvulling. De eerste resultaten en bevindingen zijn bijzonder positief. Welke tools we in de communicatie met bewoners inzetten, stemmen we af met de opdrachtgever en proberen zo naadloos aan te sluiten op de communicatie van de corporatie met haar huurders.  De renovatie scheurkalender  zetten we in bij situaties waar digitaal door omstandigheden niet  is handig is. De scheurkalender is net als de app ook 100% ingericht volgens de persoonlijke situatie – renovatie per huisadres. Aansluitend zullen we op korte termijn ook de hele servicecall digitaliseren. Hiermee blijven we vóór, tijdens en na renovatie optimaal in contact met de bewoners. Met de verkregen data zijn we in staat om het renovatieproces doorlopend te optimaliseren. Voor meer informatie over deze tools kunt u contact opnemen met Frans Brouwers.

WERKGEBIEDEN

placeholder16x9.png

projecten

ONZE REFERENTIES

trots op

VOOR WIE WIJ WERKEN