Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1928.

 
placeholder1x1.png

Ervaren in werken onder extreme omstandigheden

24/7 Industriële Service

Dit is één van de hoofdactiviteiten van Moonen onderhoud & renovatie. Het bedrijf is sinds jaar en dag vaste partner gebouwgebonden onderhoud van o.a. Heineken en Friesland Campina. Naast 24/7 service vergt het veel specifieke kwaliteiten om in een industriële omgeving...
ONZE EXPERTS OP DIT GEBIED
anoniem-man.jpg

Frans Brouwers

Verbinder

lees verder
Sluiten

Nog

916

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen
Sluiten

Nog

916

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen

Actueel

BLOGS EN MEDIA

 
24mei

De weg naar verduurzaming 31 december 2020

Gaat u als corporatie de afspraak (gemiddelde EI van 1,25 totale woningbezit in 2020) halen met uw huidige verduurzamingstempo? Op dit moment zijn wij bezig met verschillende complexoverstijgende samenwerkingen met corporaties om deze opgave te realiseren. De corporaties waarmee wij op dit moment samenwerken gaan de opgave zeker realiseren. Door de jaren heen hebben we ons proces vereenvoudigd en waar mogelijk gedigitaliseerd. Onze beloftes hierbij zijn? Beproefd verduurzamingsproces dat naadloos aansluit op het primaire bedrijfsproces van corporaties Uiterlijk binnen 2 maanden opstart verduurzamingsproces Digitale opnames en Cloud applicatie voor optimale communicatie en werkprocessen Borgen van de inning STEP subsidie We werken vanuit budget per complex inclusief de subsidie Uw eigen EPA-w adviseur draait mee in het verduurzamingsproces Minimale huurderstevredenheid van 8,0 Indien wenselijk met bewonersconsulent voor optimale participatie bewoners Communicatie vóór – tijdens – na renovatie  geborgd incl. bewustwordingscampagne voor bewoners achteraf Wij kijken graag mee naar uw verduurzamingsuitdagingen. Neem hiervoor contact op Frans Brouwers  (073) 642 11 07  fransbrouwers@moonen-online.nl   Voor meer informatie: Samenvatting Energieakkoord Convenant energiebesparing huursector Staatscourant (juni 2016): Energiebesparing gebouwde omgeving. Wijzigingen in de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector

 
08mei

DrieKamerModel maakt corporaties transparanter

Zoals bekend werkt Moonen veel in opdracht van woningcorporaties en vanzelfsprekend volgen we alle ontwikkelingen in corporatieland op de voet. Om als onderhoudspartner in het voortraject echte toegevoegde waarde te kunnen bieden, moet je hun taal spreken en vooral mee kunnen denken vanuit hun denkwereld en organisatie. Een eerdere blog begon met de tekst: corporaties moeten zich (Woningwet 2015) concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken. De Woningwet 2015 noemt dit DAEB = diensten van algemeen economisch belang. DAEB-activiteiten zijn:   Bouw, verhuur en beheer van sociale huurwoningen Beheer van maatschappelijk vastgoed Investeren in leefbaarheid Om optimaal te kunnen voldoen aan deze primaire taken maken corporaties als sturingskader steeds vaker gebruik van het DrieKamerModel. Doel van dit model is om transparant te maken hoeveel geld je als corporatie daadwerkelijk uitgeeft aan verschillende maatschappelijke doelen. Zo kun je met belanghebbenden de discussie aangaan of je je geld aan de juiste maatschappelijke thema’s uitgeeft. Om dit in beeld te brengen wordt het geld dat in een corporatie omgaat ingedeeld in drie kamers: de maatschappelijke, de vastgoed en de vermogenskamer. In de eerste plaats gaat het hierbij om effectiviteit, efficiëntie en financiële continuïteit . In het DrieKamerModel gebeurt dit door elk principe in een afzonderlijke kamer onder te brengen en vervolgens de onderlinge samenhang en interactie tot hun recht te laten komen. De drie kamers maken onderdeel uit van de corporatie en zijn op strategisch niveau onderling met elkaar verbonden als communicerende vaten.   Maatschappelijke kamer Hier komen de maatschappelijke uitgaven van de corporatie samen. De medewerkers in de maatschappelijke kamer bekijken aan welke maatschappelijke doelen zij het geld van de corporatie het beste kunnen uitgeven.   Vastgoedkamer Hier wordt gewerkt aan het efficiënt en effectief verhuren van woningen. Het doel van de vastgoedkamer is om zoveel mogelijk geld voor de corporatie binnen te halen. Daarbij wordt de vastgoedkamer afgerekend op het dividend dat zij aan de corporatie uitkeert.    Vermogenskamer Dit is een soort tussenschakel tussen de vastgoedkamer en de maatschappelijke kamer. De vermogenskamer zorgt ervoor dat de geldstromen goed verlopen en dat er door het aantrekken van leningen steeds genoeg geld is om de uitgaven van de andere kamers te betalen. De vermogenskamer ontvangt het dividend van de vastgoedkamer. Na aftrek van algemene kosten, heffingen, belastingen, rente en het aflossen van leningen blijft er een maatschappelijk budget over dat naar de maatschappelijke kamer gaat. Met het DrieKamerModel als sturingsinstrument zijn corporaties transparanter en kunnen de presentaties op kerntaken makkelijker worden beoordeeld (in- en extern). Als partners op gebied van onderhoud en renovatie kijken we mee naar de invulling van projecten en maken waar nodig zaken bespreekbaar bij de corporatie. In de oude situatie stond een budget vast en was er geen speelruimte om extra voorzieningen aan te brengen binnen projecten. Nu maken we zaken bespreekbaar met de corporatie en kijken samen naar de beste budgettaire oplossing. Een aardig voorbeeld van hoe dat werkt is een renovatie van een appartementen complex met veel bewoners op leeftijd. Om de appartementen optimaal toegankelijk te maken voor senioren, rolstoel- en rollatorgebruikers, moest de galerijvloer fors worden opgehoogd. Dit viel ruimschoot buiten de doelstelling van zowel de renovatie als van de begroting. Vanwege het maatschappelijk voordeel voor de bewoners zijn de kosten voor deze voorziening in overleg met de corporatie ondergebracht in de maatschappelijk kamer. Hiermee is dit een maatschappelijk doel geworden in plaats van een onderdeel op de onderhoudsbegroting, waardoor het onderhoudsproject binnen begroting is gebleven. Het DrieKamerModel maakt het makkelijker voor ons om positief mee te denken met de doelstellingen en ambities van de corporaties waarvoor we werken. Creatief zijn helpt, maar je moet wel dezelfde taal spreken om strategisch mee te kunnen denken over vastgoedbeleid op lange termijn en de beste onderhoud en renovatie oplossingen.

 
20mrt

Woonlinie en Moonen tekenen intentieovereenkomst

Woonlinie en Moonen Onderhoud & Renovatie zijn samen stevig van start gegaan met het energiezuinig maken van Woonlinie woningen. Het doel is om voor 2022 zo’n 1200 woningen aan te pakken en op te waarderen naar energielabel B. Onlangs werd hiervoor een intentieovereenkomst getekend door beide partijen. Op de foto van links naar rechts: Frans Brouwers van Moonen en Peter van den Heuvel directeur / bestuurder bij Woonlinie. Roland van Ginderen (werkvoorbereider Woonlinie):  “Woonlinie maakt momenteel een hele stap voorwaarts om de woningen duurzamer, comfortabeler en energiezuiniger te maken. Woonlinie vraagt voor deze aanpassingen geen huurverhoging, hierdoor is bewonersdeelname geen issue en kunnen we als Woonlinie ons woningbestand binnen korte tijd verduurzamen. Door de energiebesparing zijn de bewoners minder geld kwijt aan energie. De woningen zijn nu gereed gemaakt om energie te besparen, maar bewoners kunnen zelf nog meer geld besparen. Door energiebewust te leven kan je een behoorlijke hoeveelheid stroom en gas worden bespaard. Energiebewust leven betekent helemaal niet dat je oncomfortabeler moet leven, maar bewuster.” De isolatiemaatregelen maken het mogelijk om jaarlijks honderden euro’s te besparen op energiekosten. De bewoners hoeven hiervoor geen extra huur te betalen. De eerste projecten zijn inmiddels afgerond en de bewoners hebben hierdoor lagere woonlasten, meer wooncomfort en minder CO2 uitstoot. 

 
17mrt

Instructiefilmpje na verduurzaming

Wij hebben inmiddels ervaren dat na oplevering van een duurzame woning, de bewoners vaak moeten wennen aan de aangepaste woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere luchtcirculatie door mechanische ventilatie. De bewoners horen de woning anders te gebruiken. Hiervoor hebben wij samen met Woonlinie een gebruikersinstructiefilmpje gemaakt. Bij de oplevering van de duurzame woning laat onze uitvoerder dit filmpje zien en reikt de bewoners een instructieboekje aan dat in de meterkast wordt ophangen, zodat bewoners dit later kunnen nalezen. Op korte termijn gaan we dit filmpje lanceren in de wijk waar we de eerste projecten gerealiseerd hebben, hierover later meer. Bekijk hier de instructiefilm.   

 
15mrt

Energie bezuinigingstips in een animatie

Afgelopen jaar hebben wij circa 250 woningen naar label B gebracht. Na technische oplevering en een goede gebruikersinstructie van de aangepaste woning is de besparing nog niet zeker gesteld. Ander en bewust gedrag bevordert de besparing. Het vraagt dus ook om actie van de bewoners zelf. Wij hebben samen met Woonlinie een filmpje gemaakt over hoe je op een simpele manier energie kunt besparen met als resultaat een lagere energierekening. Woonlinie is een woningcorporatie in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard met circa 4.500 verhuureenheden in beheer. Super leuk om zelf ook deze bewustwording te ervaren. Dit filmpje is één van de middelen van onze duurzaamheidscampagne. Waarbij herhaling in de tijd belangrijk is. Deze energie bezuinigingstips komen ook terug in een instructieboekje dat bij oplevering in de meterkast wordt ophangen, zodat bewoners dit later kunnen nalezen. Bekijk hier de instructiefilm.   

 
17feb

Werken voor industriële opdrachtgevers

Moonen onderhoud & renovatie is min of meer opgegroeid met de speciale eisen en wensen van verschillende grote industriële opdrachtgevers. Naast specifieke kennis en vaardigheden hebben we hierdoor vooral een andere aanpak 100% passend bij het proces van de industrie. Zonder deze kennis en ervaring is het nagenoeg onmogelijk om voor dit soort opdrachtgevers te werken. Iedere industriële klant leeft in een redelijk unieke ‘eigen’ wereld, met eigen regels, procedures en vergunningen die niet alleen gelden voor de eigen werknemers, maar vooral ook voor toeleveranciers en contractpartners. Sowieso vergt onderhoud & renovatie dat je in de huid moet kruipen van opdrachtgevers en dat iedere situatie anders is. Maar situaties in de industrie, met allerlei soorten productieprocessen en specifieke eisen rondom hygiëne en veiligheid, gaan veel en veel verder dan je alleen maar kunnen verplaatsen in de gebruiker. Onze mensen zijn getraind en ervaren in de regels en eisen van onze industriële klanten, ze acteren als medewerkers van onze opdrachtgever, maar zijn uiteraard wel herkenbaar als ‘externe’ onderhoudsmedewerkers. Herkenbaarheid is erg belangrijk. Zo dragen onze mensen een andere kleur kleding dan de eigen medewerkers van de opdrachtgever.  Onderhoud industriële productielocatie vereist specifieke kennis & ervaring Onlangs bezocht ik samen met één van onze industriële opdrachtgevers een productielocatie in het land van ongeveer 16.000 m2 die binnen nu en 5 jaar vervangen zal worden door nieuwbouw. Volgens interne inspecties bleek het huidige kwaliteitsniveau van de productielocatie onder de standaard van de klant was gedaald. Echter de huidige locatie moet nog minimaal 5 jaar geëxploiteerd worden waarbij de productie 100% geborgd moet blijven conform alle wet- en regelgeving en de interne kwaliteitseisen. Samen met de opdrachtgever hebben we alle afwijkingen van de productielocatie in kaart gebracht en voorzien van een prioriteitslabel. Op basis hiervan komen we met een plan van aanpak waarin de onderhoudswerkzaamheden gegroepeerd worden op aard en prioriteit, al dan niet aangevuld door een risico-inventarisatie. Aan de hand van dit plan stellen we een offerte en een planning op. Uitvoering vindt voor dit plan plaats buiten reguliere werktijden om overlast en verstoring van het productieproces te minimaliseren. Continuïteit van het productieproces staat altijd centraal in onze aanpak en planning. Specialisme: opstellen van functionele kleurplannen Voor diverse industriële opdrachtgevers hebben we complete functionele kleurplannen gemaakt. Dit is een apart product dat we vanuit onze ervaring kunnen aanbieden en uitrollen, uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever. In zo’n plan geven kleuren duidelijk de verschillende functies weer van de benoemde elementen op de productielocatie. Denk hier bij o.a. aan deuren, looppaden, locatie brandblussers, palletplaatsen. Hiermee wordt het hele productieproces in kleur gebracht, waarbij de kleur duidelijke signalen afgeeft. Zo kan een cleanroomomgeving bijvoorbeeld blauw zijn, mensen zien direct dat betreding extra eisen stelt aan kleding en gedrag. In sommige gevallen wordt het gebruik van een kleurplan heel ver doorgevoerd en ook in de kantoorruimtes kan het functioneel kleurgebruik worden toegepast waardoor bijvoorbeeld de vloerbedekking de kleur van het plan krijgt. Veel productieprocessen stellen bijzonder eisen aan gebruikte producten Sowieso gebruiken we alleen producten van topmerken in al onze werken. Echter industriële productieprocessen stellen vaak aanvullende eisen aan de afwerking van de omgeving. Extreme omstandigheden als hoge vochtigheid, extreem hoge of lage temperaturen, vragen om inzet van aangepaste en beproefde middelen. Denk bijvoorbeeld aan kitten, verfproducten, coatings, folies, voegmiddelen, mortels en lijmen die 100% afgestemd moeten zijn op de omstandigheden en specifieke eisen van het productieproces van de klant. Voor een goed inzicht in deze materie heeft Moonen samen met TNO onderzoek gedaan naar deze producten en het gedrag ervan in verschillende omstandigheden. Door dit onderzoek en toetsing in de praktijk weten we welke producten waar in het productieproces toegepast kunnen worden met name in de voedings- en levensmiddelenindustrie. Veel voorkomende werkzaamheden: Aanbrengen van folies voor uiteenlopende toepassingen Schilderwerk Metaalconservering Betonschadeherstel Metselwerk / tegelwerk (+ herstel) Kitwerk Leveren en monteren industriële wanden Interne verhuizingen organiseren en realiseren Aanleg gietvloeren Klein bouwkundig onderhoud Conserveren en coaten van tanks Bereikbaarheid voorzieningen treffen (steigerwerk plaatsen) Regie over uit te voeren elektra- en installatiewerk Neem voor meer informatie contact op met Frans Brouwers, tel. (073)  642 11 07, info@moonen-online.nl of bezoek onze pagina 24/7 industriële service  

WERKGEBIEDEN

placeholder16x9.png

projecten

ONZE REFERENTIES

trots op

VOOR WIE WIJ WERKEN