placeholder16x9.pngplaceholder16x9.pngplaceholder16x9.pngplaceholder16x9.png

Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1928.

 
placeholder1x1.png

Ervaren in werken onder extreme omstandigheden

24/7 Industriële Service

Dit is één van de hoofdactiviteiten van Moonen onderhoud & renovatie. Het bedrijf is sinds jaar en dag vaste partner gebouwgebonden onderhoud van o.a. Heineken en Friesland Campina. Naast 24/7 service vergt het veel specifieke kwaliteiten om in een industriële omgeving...
ONZE EXPERTS OP DIT GEBIED
anoniem-man.jpg

Frans Brouwers

Verbinder

lees verder

Actueel

BLOGS EN MEDIA

IMG_8871.jpg
20dec

‘Recente ontwikkelingen in het wonen’ TU Delft

Begin december 2016 ontving Frans Brouwers van Moonen onderhoud & renovatie zijn getuigschrift uit handen van prof. dr. P.J. Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems, OTB, TU Delft). Tijdens de cursus ‘Recente ontwikkelingen in het wonen’  werden recente ontwikkelingen in het wonen in kaart gebracht, werden verband gelegd, nieuwe beleidsinstrumenten aangereikt  en kwamen de effecten van nieuw beleid aan de orde. Het OTB, afdeling van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, verricht onderzoek en verleent adviezen op het gebied van het bouwen en de gebouwde omgeving. Het onderzoek van het OTB is multidisciplinair, beleids- en oplossingsgericht. Achtergrond De woningmarkt heeft zich in sommige delen van het land volledig hersteld, terwijl andere delen nog met de naweeën van de crisis te maken hebben. De koopprijzen stijgen door en de woningverkopen zitten al gedurende twee en half jaar in de lift. De enige dissonant in het herstel is de bouwproductie die maar niet op het gewenste niveau wil komen. De grote vraag is echter of na een aantal beperkende beleidsmaatregelen dit herstel in 2016 en in de jaren daarna doorzet of dat de opleving van korte duur is geweest. Hoe zal de koopwoningmarkt zich structureel manifesteren in de toekomst? Een scala aan beleidsinterventies en instrumenten om deze problemen het hoofd te bieden werden aangereikt tijdens de cursus. 

caspardehaan_renovatieapp_small-4.jpg
30dec

Nieuwe tools Moonen onderhoud & renovatie

Onze renovatie app, digitaal opnamesysteem, renovatiekalender en programma voor cloudopslag hebben ons communicatieproces ingrijpend vereenvoudigd. We hebben hierbij  goed gekeken naar de belanghebbenden in het renovatieproces die hiermee toegang hebben tot alle benodigde informatie. Deze tools zorgen voor een veel efficiëntere informatievoorziening vanuit 1 bron. Ook tijdens ‘warme’ opname, voorbereiding, planning en uitvoering, wordt de informatie door alle betrokkenen in de cloud opgeslagen. Hiermee doen alle samenwerkende partners geen zaken meer dubbel en werkt iedereen met dezelfde informatie. Geen misverstanden meer door diverse bestanden en verschillende versies. Super efficiënte informatievoorziening vanuit 1 bron, alles in één keer goed.   Deze tools zijn geen vervanging van persoonlijk contact met de bewoners maar een waardevolle aanvulling. De eerste resultaten en bevindingen zijn bijzonder positief. Welke tools we in de communicatie met bewoners inzetten, stemmen we af met de opdrachtgever en proberen zo naadloos aan te sluiten op de communicatie van de corporatie met haar huurders.  De renovatie scheurkalender  zetten we in bij situaties waar digitaal door omstandigheden niet  is handig is. De scheurkalender is net als de app ook 100% ingericht volgens de persoonlijke situatie – renovatie per huisadres. Aansluitend zullen we op korte termijn ook de hele servicecall digitaliseren. Hiermee blijven we vóór, tijdens en na renovatie optimaal in contact met de bewoners. Met de verkregen data zijn we in staat om het renovatieproces doorlopend te optimaliseren. Voor meer informatie over deze tools kunt u contact opnemen met Frans Brouwers.

placeholder16x9.png
12okt

Wat is Nul op de Meter (NOM) en Energieneutraal?

Energetisch renoveren is één van onze hoofdactiviteiten. Vaak, vooral in aanloop naar renovatie projecten, krijgen we vragen over begrippen als Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), Energieneutraal en Nul-Op-De-Meter (NOM). Wat houden deze begrippen nu eigenlijk in? In deze blog gaan we in op deze vragen en hebben we het op een rij gezet. Hierbij maken we onderscheid tussen GEBOUWGEBONDEN en GEBRUIKERSGEBONDEN begrippen.   Gebouwgebonden termen (Energieneutraal, BENG en Passiefhuis) Gebouwgebonden energiegebruik is het energiegebruik dat direct afhankelijk is van hoe het pand is gebouwd en welke installaties aanwezig zijn. Denk hierbij aan o.a. het energiegebruik voor verwarming en ventilatie. Gebouwgebonden energiegebruik wordt gemeten met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter een gebouw presteert. Op dit moment (oktober 2016) mogen nieuwe gebouwen een EPC hebben van maximaal 0,4. De termen die hierbij horen zijn: Energieneutraal: Dit zijn gebouwen die het gehele gebouwgebonden energiegebruik zelf opwekken. Daar hoort een EPC van 0 bij. EPC=0 betekent hetzelfde als energieneutraal. BENG: Staat voor ‘Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw’. In deze nieuwe eis die vanaf 2021 van kracht wordt, krijgen gebouwen aanvullende eisen aan de maximale warmtevraag en minimale opwek van duurzame energie. Een BENG gebouw zal vergelijkbaar zijn met een EPC van 0,2. Passiefhuis: De term passiefhuis wordt gebruikt voor huizen die het gebouwgebonden energiegebruik heel sterk hebben teruggebracht. Afhankelijk van of het huis zelf ook duurzame energie opwekt, geeft dit een EPC tussen 0 en 0,4. Gebruikersgebonden termen (Nul-Op-De-Meter en Energienota-nul) Naast gebouwgebonden energiegebruik is er gebruikersgebonden energiegebruik. Dit is het energiegebruik van apparaten die bewoners zelf gebruiken in het gebouw (o.a. wasmachine, TV, koelkast, computer, etc…). De volgende begrippen gaan over zowel het gebouwgebonden als het gebruikersgebonden energiegebruik: Nul-Op-De-Meter (NOM): Bij een NOM woning staat de netto elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar weer op nul. Dat betekent dat het huis over het jaar heen evenveel energie opwekt als gebruikt (zowel voor het gebouw als de gebruikers). Er moeten nog wel kosten aan de netbeheerder betaald worden voor de elektriciteitsaansluiting, maar er mag ook nog steeds gebruikt worden gemaakt van de Heffingskorting Energie. Omdat deze heffingskorting hoger is dan de kosten aan de netbeheerder, krijgen deze huizen dus jaarlijks zo'n €100,- terug! Energienota-nul (ENN): Een ENN woning lijkt erg op een NOM woning, maar produceert over het jaar heen ongeveer 500 kWh minder. In plaats van geld terug te krijgen over het jaar heen, zoals bij NOM woningen, komt de uiteindelijke energierekening voor ENN gebouwen dus uit op 0 euro.Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Frans Brouwers

renda160616-2-cas-de-haan-over-de-renovatie-bij-area.jpg
05sep

Label B-renovaties zonder huurverhoging

De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is op dit moment een hot item voor corporaties. Het is vooral ook de weg er naartoe waar over wordt gediscussieerd. Meteen naar Nul-op-de-meter  (NoM), of in kleinere stappen? De volgende vraag is of je dan wel of geen huurverhoging vraagt. Tijdens het Rendakaffee op 16 juni jl. gingen Woonlinie, Area, Caspar de Haan en Moonen Onderhoud en Renovatie met elkaar in gesprek. Bij beide corporaties hebben we een renovatietrein lopen, bij Woonlinie is het partnerbedrijf Moonen dat de verduurzamingskar trekt. Caspar de Haan heeft deze rol bij Area.  Area heeft haar verduurzamingsprogramma verdeeld in het verhogen van de basiskwaliteit tijdens Planmatig onderhoud naar gemiddeld label B en bij renovaties naar A+. De hamvraag was: vraag je dan wel of geen huurverhoging? Woonlinie doet dat niet, Area deed dat wel maar speelde al langer met de gedachte om daar van af te zien. Er waren op het event ook mensen aanwezig die niet zo stellig waren, maar een meer hybride variant opperde. Een bijzonder zinvolle en sterke discussie met veel inhoudelijke argumenten die veel aanwezigen aan het denken heeft gezet.   Alle voor en tegens afwegende heeft Area later besloten om hun huidige bezit met EPA-potentie aan te pakken zonder huurverhoging door te voeren. Area wil na renovatie vooral extra aandacht geven aan gedragsverandering van de bewoners. Hiermee heeft men 100% deelname van de bewoners behaald bij het verhogen van de basiskwaliteit tijdens Planmatig onderhoud naar gemiddeld label B.    Lees hier meer over het event op 16 juni  Lees hier het hele artikel: ‘Area: kleine label b-renovaties zonder huurverhoging’ 

social-return-duurzaam-2-lr.jpg
07jul

Duurzame social return mogelijk door PSO trede 3

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt een bedrijf zichtbaar welke bijdrage het levert aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De PSO erkent verschillende stadia van socialer ondernemen: van aspirant tot koploper. Met een PSO-erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van andere bedrijven. Ze dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Bovendien zijn ze gemakkelijker vindbaar voor leveranciers, klanten, gemeenten en potentiële werknemers die sociaal ondernemen belangrijk vinden.  De PSO is in 2011 ontwikkeld door TNO en opgezet met SW-bedrijven als duurzaam verlengstuk van social return. De Caspar de Haan Groep is één van de eerste Nederlandse onderhoudsbedrijven met een PSO-keurmerk. Onlangs werd het keurmerk voor de 2e keer uitgereikt. Op de foto v.l.n.r.: Staf Depla (Wethouder Economie gemeente Eindhoven), Yuri Starrenburg (directeur PSO Nederland),  Joyce de Vaan (Programmamanager Social Return Weener XL) en Frans Brouwers (Verbinder Caspar de Haan onderhoud & renovatie). Het keurmerk kent een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant status, trede een, twee en drie. Voor het bepalen van de trede kijkt men naar het aantal mensen met een kwetsbare positie dat het bedrijf ingezet heeft in het jaar voorafgaand aan de audit. Dit aantal wordt afgezet tegen het aantal reguliere personeelsleden van het bedrijf. Dankzij dit aanzienlijk aandeel is Caspar de Haan met trede drie koploper. Ketenstimulering De PSO is een landelijk keurmerk en erkent plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf én de inkoop of uitbesteding bij andere PSO-bedrijven of Sociale Werkvoorziening (SW). Op die manier kan een wezenlijke ketenstimulering op gang komen. Doel is om via toepassing van de PSO meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. In tegenstelling tot social return dat per opdracht als tegenprestatie wordt gevraagd, is de PSO een duurzamere en meer continue vorm van sociaal ondernemen. Een inzet die over de gehele linie en het gehele jaar door plaatsvindt en daarmee continuïteit genereert voor personen die bijvoorbeeld werken via de SW. Dit betekent dat ze voor een langere periode in hetzelfde bedrijf kunnen blijven, echt betrokken zijn bij hun werkzaamheden en het gevoel krijgen er ook echt bij te horen.   Structurele duurzame inzet Uitgangspunt is medewerkers op lange termijn op verschillende plekken aan het werk te krijgen waarbij integratie een vereiste is. “Dat medewerkers in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een kerstpakket en welkom zijn op personeelsfeestjes. Dat begeleiders op de hoogte zijn van de beperkingen; zij moeten de dossiers goed kennen en daar rekening mee houden. Mensen werken op hun best als je ze structureel, duurzaam inzet. Social return is een eenmalige afspraak, PSO is structureel. Dus over de gehele linie, over het hele jaar door. Het is dus vanzelfsprekend dat je deze mensen meeneemt en betrekt in het arbeidstraject.” Verdienmodel Joyce de Vaan, programmamanager social return van Weener XL (het SW-bedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch) is gemachtigd om bedrijven te helpen bij de aanvraag van de PSO-certificering. Joyce biedt bedrijven, die in aanmerking komen voor de PSO, ook een helpende hand in het creëren van nieuwe functies. “We kijken hoe werkprocessen zijn georganiseerd. Hoe we de lage, eenvoudige en repeterende taken af kunnen halen van de hoofdfuncties zodat we een nieuwe functie kunnen creëren. Met de bedoeling dat ze een welkome aanvulling vormen op het bestaande personeelsbestand. Dat ze een taak hebben met betekenis en verantwoordelijkheid. Werknemers die deze taken voorheen deden, kunnen dan het werk doen waarvoor ze in principe zijn aangenomen. Dan creëer je een verdienmodel dat voor iedereen werkbaar is. Gebleken is dat bedrijven, die zich inzetten voor social return, bevoorrecht worden in het offertetraject. Opdrachtgevers wijken daarmee af van het principe; ze kiezen niet voor de laagste prijs maar kijken naar de toekomst. Dat het niet alleen qua prijs en kwaliteit goed zit maar ook dat het om maatschappelijk verantwoord goed ondernemen gaat. Ik moet het beamen. Social return kost wel tijd, het is een wederkerigheid waarin je moet investeren. Steeds meer opdrachtgevers vragen een tegenprestatie bij het verkrijgen van een opdracht om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.”

WERKGEBIEDEN

placeholder16x9.png

projecten

ONZE REFERENTIES

trots op

VOOR WIE WIJ WERKEN