Onderhoud & Renovatie

Door mensen gedreven, sinds 1928.

 
placeholder1x1.png

Ervaren in werken onder extreme omstandigheden

24/7 Industriële Service

Dit is één van de hoofdactiviteiten van Moonen onderhoud & renovatie. Het bedrijf is sinds jaar en dag vaste partner gebouwgebonden onderhoud van o.a. Heineken en Friesland Campina. Naast 24/7 service vergt het veel specifieke kwaliteiten om in een industriële omgeving...
ONZE EXPERTS OP DIT GEBIED
anoniem-man.jpg

Frans Brouwers

Verbinder

lees verder
Sluiten

Nog

730

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen
Sluiten

Nog

730

werkbare dagen voor corporaties om de Label B opgave te realiseren

 
Lees meer
Openen

Actueel

BLOGS EN MEDIA

 
08jan

De directe omgeving informeren over renovatie!

Natuurlijk informeerden we de buurt wel maar nog niet structureel. Inmiddels hebben we hier samen met Woonstichting De Kernen een omgevingskaart voor ontwikkeld. Vóór, tijdens en na een (renovatie)project informeren we alle betrokken partijen graag zo goed mogelijk, zodat iedereen weet wat er te gebeuren staat. Nieuw hierbij is de omgevingskaart die we vóór aanvang van een project verspreiden in de directe omgeving van de te renoveren woningen. Onze ervaring leert dat het principe afspraak=afspraak en goede communicatie samen de basis vormen voor een hoge bewonerstevredenheid. Wij vinden het belangrijk dat dit niet alleen geldt voor de bewoners van de betreffende woningen maar ook voor de andere buurtbewoners. Tenslotte worden ook zij geconfronteerd met activiteiten en mogelijke overlast.    Communicatie met bewoners staat hoog in ons vaandel en voortdurend proberen we hierin te vernieuwen en te groeien. Bij evaluaties blijkt telkens dat we erg hoog scoren als het gaat om bewonerstevredenheid en hierbij is communicatie een belangrijke component. Voorkomen is en blijft beter dan genezen. Communicatie maakt het proces transparant, voor iedereen duidelijk en kweekt vooral begrip. Niet voor niets blijven we doorlopend zoeken naar mogelijkheden om communicatie te verbeteren. Eerder hebben we onze bewonersapp, gebruikersinstructie, gebruikerstips en informatiekaarten ingevoerd. Met de omgevingskaart hebben we ons motto: RENOVATIE = COMMUNICATIE, weer een extra dimensie gegeven. 

 
11dec

Afstemming prioriteit Arena ’s-Hertogenbosch

Een goed hoogwerkerplan en heldere communicatie zorgen voor een ‘vlekkeloos’ project in het centrum van ’s-Hertogenbosch.  Planmatig onderhoud aan 66 appartementen boven winkelcentrum Arena in het centrum van ’s-Hertogenbosch vroeg om zorgvuldige planning en vooral goed overleg met de benedenburen, de winkeleigenaren. Minimale overlast voor het winkelend publiek was hierbij de inzet en de uitdaging. De vak schilders van Moonen onderhoud & renovatie zijn medio september gestart met het buitenschilderwerk aan de binnen- en buitenring van de appartementen en de galerij. Voor de werkzaamheden zijn we in grote mate afhankelijk geweest van de inzet van hoogwerkers. Heldere communicatie met alle partijen is bij een dergelijk project de uitdaging. Naast overleg met de bewoners was er ook regelmatig overleg met de opdrachtgever (VB&T) en de onderliggende winkeleigenaren. Immers de hoogwerkers staan op de grond in het winkelgebied waarbij het de uitdaging was om overlast tot een minimum te beperken. Het project dat medio september van start ging is nu (begin december 2017) tot volle tevredenheid van alle betrokken partijen afgerond..

 
06okt

Training brandwerende voorzieningen

Onlangs is door een team van mensen een training gevolgd voor het aanbrengen van voorzieningen brandveiligheid. Naast theorie bestond de training vooral uit het toepassen van kennis in de praktijk. Wanneer doorvoeren niet brandveilig zijn afgedicht, is bij brand overslag van vuur mogelijk. De training omvat naast het inzicht krijgen in compartimentering en regelgeving, vooral praktische instructie over het coaten van doorvoeren, afdichten met bepaalde kitsoorten, het aanbrengen van manchetten, et cetera. Een belangrijk aspect bij de uitvoer van dergelijke werkzaamheden, is vooral de registratie van werkzaamheden om een goed logboek te creëren. Hiervoor hebben we een speciale App aangeschaft waarin van iedere aangebrachte voorziening een foto wordt geüpload, uiteraard aangevuld met benodigde gegevens. Centraal tijdens de training stond een opdracht die we gaan realiseren voor een grote zorgcorporatie. Een woon-zorgcomplex van 224 verhuureenheden moet brandveilig gemaakt worden. Beeldmateriaal van het complex en de proefwoning, met tal van brandveiligheidsaspecten, waren leidend voorbeeld voor de training. Daags na de training hebben we gezamenlijk de proefwoning gerealiseerd. We staan in de startblokken voor realisatie van het project.

 
07sep

Facelift 9 woningen in Ammerzoden

In opdracht van  Woonstichting De Kernen (werkgebied Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en Tielerwaard) is  Moonen onderhoud & renovatie gestart met een complete buitenschil renovatie voor 9 woningen in Ammerzoden (gemeente Maasdriel). Esthetisch opwaarderen Doel van het project is naast groot onderhoud vooral het esthetisch opwaarderen van het vastgoed, vooral in verband met verandering van doelgroep. Op basis van globale esthetische voorstellen van architectenbureau 013 voor de 9 woningen kreeg Moonen onderhoud & renovatie de opdracht voor het opstellen van een taakstellend budget. In overleg met de opdrachtgever is dit open budget aangescherpt naar een definitieve begroting en opdracht. De begroting is onafhankelijk getoetst op marktconformiteit door het bureau Brain of Buildings. Hierdoor zijn nog enkele verbeteringen in de aanpak en begroting doorgevoerd. Planning Direct na de bouwvak is gestart en naar verwachting wordt de renovatie eind oktober opgeleverd. Naast de esthetische opwaardering door aanpak van o.a. daken (met PV panelen), (aluminium) kozijnen en voegwerk geeft het project vooral een forse energetische boost van de 9 woningen. Moonen onderhoud & renovatie is opdrachtnemer van de Kernen en coördineert het bouwteam dat bestaat uit: Weijers Eikhout Orly & Endevoets Kemkens installatiebedrijf Van Zandvoort Electrotechniek Driessens-Verhagen Moonen onderhoud & renovatie heeft van De Kernen ook de opdracht gekregen om deze woningen, in de serie van 1, ook aan de binnenkant te renoveren. Op het moment dat een woning muteert, wordt het interieur grondig aangepakt. Van een aantal woningen zijn de complete vloeren inclusief keuken-badkamer-toilet vervangen. Uiteindelijk worden al deze woningen op deze manier compleet gerenoveerd. Parallel aan de uitvoering van dit project is Moonen onderhoud & renovatie bezig met planvorming en haalbaarheidsstudie voor van een soortgelijk project van 16 vergelijkbare woningen in Brakel voor De Kernen.

 
13jul

Ambitie Woonlinie: groei bewonerstevredenheid

Communicatie met bewoners staat hoog in het vaandel bij Moonen, voortdurend proberen we hierin te vernieuwen en te groeien. Telkens blijkt uit onderzoeken naar bewonerstevredenheid bij projecten dat we goed scoren maar we blijven altijd zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren. Onze bewonersapp, gebruikersinstructie en tips zijn eerder dit jaar al ingevoerd. Deze week introduceerde we een 8-tal disciplinekaarten bij een verduurzamingsproject dat we momenteel uitvoeren voor Woonlinie. Anders dan bij planmatig onderhoud gaat energetische renovatie in stappen waarbij bewoners telkens met verschillende disciplines en mensen worden geconfronteerd. Dit maakt communicatie met bewoners zeker niet eenvoudiger. De nieuwe kaarten geven bewoners na iedere fase van de renovatie eenvoudig de mogelijkheid om vragen te stellen en zaken te melden. Helder en transparant. Weer een stap in de verbetering van het proces. Immers: RENOVATIE = COMMUNICATIE. Ik ben trots te kunnen melden dat Woonlinie ons heeft gevraagd om deel te nemen in hun KWH-label werkgroep. Het KWH-Huurlabel is één van de meetproducten waarmee corporaties professioneel inhoud geven aan het continu proces van kwaliteitsverbetering. Het KWH-Huurlabel neemt de woonconsument als vertrekpunt en richt zich specifiek op de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Het helpt corporaties om huurders als klanten te zien en klachten als gratis advies te beschouwen. Woonlinie heeft voor bewonerstevredenheid onder haar huurders de ambitie van groei. Mooi dat we als partner gevraagd worden om samen met hen deze ambitie te kunnen verwezenlijken.

 
22jun

Webbased kwaliteitssysteem

Onlangs hebben we als bedrijf weer een VCA **audit gehad uitgevoerd door KIWA. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. In 2 dagen zijn door KIWA alle procedures doorgelicht en tevens ook een aantal lopende projecten bezocht. Alles was in orde en het VCA certificaat is weer voor een jaar verlengd. Intern ben ik bezig met de audits: “We liepen al een tijdje rond met de gedachte om de procedures en documenten rondom veiligheid makkelijker en beter te organiseren. Door onze groei hebben we bewust gekozen om een webbased kwaliteitssysteem te bouwen waarbij we alle VCA procedures en formulieren hebben gedigitaliseerd in de Cloud. Vanaf nu zijn we dus altijd en overal up–to-date. Naast VCA hebben we ook het VGO keur en PSO certificaat die ook telkens door KIWA worden (her)beoordeeld. Ook voor deze kwaliteitssystemen zullen we het webbased systeem gaan inzetten.” “Het mooie van dit systeem is dat we data vanaf de werkvloer generen zoals klachten, (bijna) ongevallenregistraties, kwaliteit, werkplekinspecties maar ook registraties van bewoners- c.q. klanttevredenheid. Dit reikt verder dan veiligheid alleen. Centraal kunnen we hiermee op een eenvoudige manier o.a. trends signaleren waarop we kunnen sturen.”

WERKGEBIEDEN

placeholder16x9.png

projecten

ONZE REFERENTIES

trots op

VOOR WIE WIJ WERKEN