Het project goed uitvoeren en de veiligheid voor de maatschappij waarborgen

Bij overheidsdiensten hebben we regelmatig te maken met vraagstukken op het gebied van vertrouwen, privacy en veiligheid. Want hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een gevangenis probleemloos geschilderd wordt? Juist bij dat soort uitdagende vragen weten wij ons steeds weer te onderscheiden door onze opdrachtgever meerwaarde te bieden.

Bij het onderhoud van de penitentiaire inrichting in Grave zat de uitdaging vooral in het vooraf uitdenken van een compleet plan van aanpak. daarbij zoeken we naar optimalisaties om opdrachtgevers zo min mogelijk te belasten, ons werk goed en efficiënt uit te voeren en binnen budget  topkwaliteit te bieden.
 Opdrachtgever

Penitentiaire inrichting Grave

Categorie

Overheid