14jan

Renovatie kopgevels Serviceflat Sterrebos

 
Serviceflat Sterrebos biedt huisvesting aan mensen van 50 jaar en ouder die ondersteuning of persoonlijke begeleiding nodig hebben. Het gebouw huisvest een wijkpunt waarin BrabantZorg, maar ook andere professionals in de wijk zoals politie en GGZ, kennis en krachten bundelen.
 
Directe aanleiding voor de renovatie van de kopgevels van serviceflat Sterrebos was dat deze constructief instabiel bleken. De opdracht was om de constructie te verbeteren en tevens optimaal te isoleren om het gebouw energetisch klaar te maken voor de toekomst. Afgelopen herfst is als proef, na een jaar van voorbereiding, gestart met de renovatie van één kopgevel in opdracht van BrabantWonen. Een proefproject om zowel het resultaat te beoordelen, maar ook om het bouwproces te evalueren en waar nodig aan te passen. Net vóór de kerst is de proef afgerond en in maart starten we met de 4 andere kopgevels van de serviceflat. Er is een pauze ingelast om te evalueren en omdat het isolatiepakket alleen aangebracht kan worden boven 5 graden Celsius. Totaal is het een renovatie van bijna 1000 M2 gevel die we samen met onze vaste ketenpartners uitvoeren. Volgens planning is het kopgevelproject klaar vóór de bouwvak 2019.
 
Perfect isolatiepakket
Het door ons voorgestelde gebruik van flexibele steen strips, mooi gevoegd als afwerking van de kopgevel, leverde aanvankelijk discussie op met ‘Welstand’ van de gemeente Oss. Het is de eerste keer in ons land dat dit soort steen strips op deze wijze is afgevoegd. Uiteindelijk is iedereen overtuigd dat met de strips niet alleen de beste maar vooral de fraaiste oplossing is gekozen als afwerking van de 16 cm EPS isolatie met de mortel weefsellaag. De steen strips, gemaakt van natuur granulaat, zijn niet van echt te onderscheiden en vormen de toplaag van dit isolatiepakket. De aansluiting van de nieuwe kopgevel op de andere gevels is zowel energetisch als visueel echt perfect.
 
Lean: overlast beperken voor beter resultaat
Bewoners zijn normaal gesproken 24/7 in het gebouw, dus ook bij overlast tijdens sloop van de gevels en het boren van ankers. Goede afstemming en het maken van afspraken is erg belangrijk om geluid- en stofoverlast voor bewoners tot een minimum te beperken. De gevels worden daarom handmatig gesloopt in plaats van met lawaaierige pneumatische hamers  en ook is geen gebruik gemaakt van stortkokers. Het boren van ankers in de gevel doen we in overleg op momenten dat bewoners gezamenlijk activiteiten hebben zoals koffie drinken of eten. Evaluatie met de bewoners moet overlast waar mogelijk nog verder beperken bij renovatie van de komende gevels. Mooi om hier de ‘lean’ methodiek, die we sinds eind 2018 als organisatie omarmen, toe te passen om het proces doorlopend te verbeteren en efficiënter te krijgen. Alle verbeterpunten krijgen een plek bij het vervolg in maart.