28mei

De directe omgeving informeren over renovatie!

 
Natuurlijk informeerden we de buurt wel maar nog niet structureel. Inmiddels hebben we hier samen met Woonstichting De Kernen een omgevingskaart voor ontwikkeld. Vóór, tijdens en na een (renovatie)project informeren we alle betrokken partijen graag zo goed mogelijk, zodat iedereen weet wat er te gebeuren staat. Nieuw hierbij is de omgevingskaart die we vóór aanvang van een project verspreiden in de directe omgeving van de te renoveren woningen. Onze ervaring leert dat het principe afspraak=afspraak en goede communicatie samen de basis vormen voor een hoge bewonerstevredenheid. Wij vinden het belangrijk dat dit niet alleen geldt voor de bewoners van de betreffende woningen maar ook voor de andere buurtbewoners. Tenslotte worden ook zij geconfronteerd met activiteiten en mogelijke overlast. 
 
Communicatie met bewoners staat hoog in ons vaandel en voortdurend proberen we hierin te vernieuwen en te groeien. Bij evaluaties blijkt telkens dat we erg hoog scoren als het gaat om bewonerstevredenheid en hierbij is communicatie een belangrijke component. Voorkomen is en blijft beter dan genezen. Communicatie maakt het proces transparant, voor iedereen duidelijk en kweekt vooral begrip. Niet voor niets blijven we doorlopend zoeken naar mogelijkheden om communicatie te verbeteren. Eerder hebben we onze bewonersapp, gebruikersinstructie, gebruikerstips en informatiekaarten ingevoerd. Met de omgevingskaart hebben we ons motto: RENOVATIE = COMMUNICATIE, weer een extra dimensie gegeven.