24mei

De weg naar verduurzaming 31 december 2020

 
Gaat u als corporatie de afspraak (gemiddelde EI van 1,25 totale woningbezit in 2020) halen met uw huidige verduurzamingstempo? Op dit moment zijn wij bezig met verschillende complexoverstijgende samenwerkingen met corporaties om deze opgave te realiseren. De corporaties waarmee wij op dit moment samenwerken gaan de opgave zeker realiseren. Door de jaren heen hebben we ons proces vereenvoudigd en waar mogelijk gedigitaliseerd.

Onze beloftes hierbij zijn?
  • Beproefd verduurzamingsproces dat naadloos aansluit op het primaire bedrijfsproces van corporaties
  • Uiterlijk binnen 2 maanden opstart verduurzamingsproces
  • Digitale opnames en Cloud applicatie voor optimale communicatie en werkprocessen
  • Borgen van de inning STEP subsidie
  • We werken vanuit budget per complex inclusief de subsidie
  • Uw eigen EPA-w adviseur draait mee in het verduurzamingsproces
  • Minimale huurderstevredenheid van 8,0
  • Indien wenselijk met bewonersconsulent voor optimale participatie bewoners
  • Communicatie vóór – tijdens – na renovatie  geborgd incl. bewustwordingscampagne voor bewoners achteraf

Wij kijken graag mee naar uw verduurzamingsuitdagingen. Neem hiervoor contact op Frans Brouwers  (073) 642 11 07  fransbrouwers@moonen-online.nl
 
Voor meer informatie: