17feb

Werken voor industriële opdrachtgevers

 
Moonen onderhoud & renovatie is min of meer opgegroeid met de speciale eisen en wensen van verschillende grote industriële opdrachtgevers. Naast specifieke kennis en vaardigheden hebben we hierdoor vooral een andere aanpak 100% passend bij het proces van de industrie. Zonder deze kennis en ervaring is het nagenoeg onmogelijk om voor dit soort opdrachtgevers te werken. Iedere industriële klant leeft in een redelijk unieke ‘eigen’ wereld, met eigen regels, procedures en vergunningen die niet alleen gelden voor de eigen werknemers, maar vooral ook voor toeleveranciers en contractpartners. Sowieso vergt onderhoud & renovatie dat je in de huid moet kruipen van opdrachtgevers en dat iedere situatie anders is. Maar situaties in de industrie, met allerlei soorten productieprocessen en specifieke eisen rondom hygiëne en veiligheid, gaan veel en veel verder dan je alleen maar kunnen verplaatsen in de gebruiker. Onze mensen zijn getraind en ervaren in de regels en eisen van onze industriële klanten, ze acteren als medewerkers van onze opdrachtgever, maar zijn uiteraard wel herkenbaar als ‘externe’ onderhoudsmedewerkers. Herkenbaarheid is erg belangrijk. Zo dragen onze mensen een andere kleur kleding dan de eigen medewerkers van de opdrachtgever. 

Onderhoud industriële productielocatie vereist specifieke kennis & ervaring
Onlangs bezocht ik samen met één van onze industriële opdrachtgevers een productielocatie in het land van ongeveer 16.000 m2 die binnen nu en 5 jaar vervangen zal worden door nieuwbouw. Volgens interne inspecties bleek het huidige kwaliteitsniveau van de productielocatie onder de standaard van de klant was gedaald. Echter de huidige locatie moet nog minimaal 5 jaar geëxploiteerd worden waarbij de productie 100% geborgd moet blijven conform alle wet- en regelgeving en de interne kwaliteitseisen. Samen met de opdrachtgever hebben we alle afwijkingen van de productielocatie in kaart gebracht en voorzien van een prioriteitslabel. Op basis hiervan komen we met een plan van aanpak waarin de onderhoudswerkzaamheden gegroepeerd worden op aard en prioriteit, al dan niet aangevuld door een risico-inventarisatie. Aan de hand van dit plan stellen we een offerte en een planning op. Uitvoering vindt voor dit plan plaats buiten reguliere werktijden om overlast en verstoring van het productieproces te minimaliseren. Continuïteit van het productieproces staat altijd centraal in onze aanpak en planning.

Specialisme: opstellen van functionele kleurplannen
Voor diverse industriële opdrachtgevers hebben we complete functionele kleurplannen gemaakt. Dit is een apart product dat we vanuit onze ervaring kunnen aanbieden en uitrollen, uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever. In zo’n plan geven kleuren duidelijk de verschillende functies weer van de benoemde elementen op de productielocatie. Denk hier bij o.a. aan deuren, looppaden, locatie brandblussers, palletplaatsen. Hiermee wordt het hele productieproces in kleur gebracht, waarbij de kleur duidelijke signalen afgeeft. Zo kan een cleanroomomgeving bijvoorbeeld blauw zijn, mensen zien direct dat betreding extra eisen stelt aan kleding en gedrag. In sommige gevallen wordt het gebruik van een kleurplan heel ver doorgevoerd en ook in de kantoorruimtes kan het functioneel kleurgebruik worden toegepast waardoor bijvoorbeeld de vloerbedekking de kleur van het plan krijgt.

Veel productieprocessen stellen bijzonder eisen aan gebruikte producten
Sowieso gebruiken we alleen producten van topmerken in al onze werken. Echter industriële productieprocessen stellen vaak aanvullende eisen aan de afwerking van de omgeving. Extreme omstandigheden als hoge vochtigheid, extreem hoge of lage temperaturen, vragen om inzet van aangepaste en beproefde middelen. Denk bijvoorbeeld aan kitten, verfproducten, coatings, folies, voegmiddelen, mortels en lijmen die 100% afgestemd moeten zijn op de omstandigheden en specifieke eisen van het productieproces van de klant. Voor een goed inzicht in deze materie heeft Moonen samen met TNO onderzoek gedaan naar deze producten en het gedrag ervan in verschillende omstandigheden. Door dit onderzoek en toetsing in de praktijk weten we welke producten waar in het productieproces toegepast kunnen worden met name in de voedings- en levensmiddelenindustrie.

Veel voorkomende werkzaamheden:
 • Aanbrengen van folies voor uiteenlopende toepassingen
 • Schilderwerk
 • Metaalconservering
 • Betonschadeherstel
 • Metselwerk / tegelwerk (+ herstel)
 • Kitwerk
 • Leveren en monteren industriële wanden
 • Interne verhuizingen organiseren en realiseren
 • Aanleg gietvloeren
 • Klein bouwkundig onderhoud
 • Conserveren en coaten van tanks
 • Bereikbaarheid voorzieningen treffen (steigerwerk plaatsen)
 • Regie over uit te voeren elektra- en installatiewerk

Neem voor meer informatie contact op met Frans Brouwers, tel. (073)  642 11 07, info@moonen-online.nl of bezoek onze pagina 24/7 industriële service