20dec

‘Recente ontwikkelingen in het wonen’ TU Delft

 
Begin december 2016 ontving Frans Brouwers van Moonen onderhoud & renovatie zijn getuigschrift uit handen van prof. dr. P.J. Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems, OTB, TU Delft). Tijdens de cursus ‘Recente ontwikkelingen in het wonen’  werden recente ontwikkelingen in het wonen in kaart gebracht, werden verband gelegd, nieuwe beleidsinstrumenten aangereikt  en kwamen de effecten van nieuw beleid aan de orde. Het OTB, afdeling van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, verricht onderzoek en verleent adviezen op het gebied van het bouwen en de gebouwde omgeving. Het onderzoek van het OTB is multidisciplinair, beleids- en oplossingsgericht.

Achtergrond
De woningmarkt heeft zich in sommige delen van het land volledig hersteld, terwijl andere delen nog met de naweeën van de crisis te maken hebben. De koopprijzen stijgen door en de woningverkopen zitten al gedurende twee en half jaar in de lift. De enige dissonant in het herstel is de bouwproductie die maar niet op het gewenste niveau wil komen. De grote vraag is echter of na een aantal beperkende beleidsmaatregelen dit herstel in 2016 en in de jaren daarna doorzet of dat de opleving van korte duur is geweest. Hoe zal de koopwoningmarkt zich structureel manifesteren in de toekomst? Een scala aan beleidsinterventies en instrumenten om deze problemen het hoofd te bieden werden aangereikt tijdens de cursus.