10aug

VGO Keurmerk

 
Als werkmaatschappij Caspar de Haan heeft Moonen in november 2014 het VGO-keurmerk behaald. Uiteraard zijn wij hier erg trots op! Het VGO-certificaat is hét keurmerk voor prestatie- en resultaatgericht onderhoud. In deze nieuwsbrief vertellen drie betrokkenen over de betekenis van het VGO-keur en waarom het zo goed aansluit bij de visie en werkwijze van Moonen onderhoud & renovatie.

Voordelen VGO-keur:
 • Het keurmerk voor resultaatgericht samenwerken
 • Externe audit van competenties, organisaties en financiën
 • Integratie van advies en uitvoering
 • Werkwijze leidt tot forse kostenbesparingen
 • Onderhoud op basis van prestatie-overeenkomst
 • Duurzame manier van werken
Jack de Leeuw, voorzitter van het bestuur van Stichting VGO
“Het VGO-keur geeft een opdrachtgever de zekerheid dat het onderhoudsbedrijf waar hij mee samenwerkt een betrouwbare partner is voor resultaatgericht samenwerken. Objectief en onafhankelijk onderzoek wijst uit dat het onderhoudsbedrijf financieel de zaak op orde heeft, medewerkers met de juiste competenties heeft en het proces zowel technisch als organisatorisch compleet en resultaatgericht uitvoert. Als opdrachtgever word je volledig ontzorgd en het financiële voordeel is aanzienlijk, zeker op de lange termijn. Bij langdurig onderhoud is goedkoop duurkoop: beter grondig en goed onderhoud uitvoeren dan steeds alleen het hoognodige doen.”

Meetbare resultaten
“Een onderneming met een VGO-keur onderscheidt zich vooral door de integratie van advies en uitvoering. Het beheerst de eigen processen en heeft kennis van en ervaring met het uitvoeren van resultaatgericht onderhoud, renoveren en samenwerken. Het belang van resultaatgericht samenwerken ten opzichte van de traditionele manier van werken zit ‘m voornamelijk in een duidelijk stappenplan: wat wil de opdrachtgever? Welk kwaliteitsniveau wordt verlangd en welke prestaties horen daarbij? Voordat men met de uitvoering van het onderhoud begint, formuleren de opdrachtgever en de uitvoerende partij een helder onderhoudsscenario. Samen stellen ze vast welke resultaten behaald moeten worden. Condities worden continu gemeten en in kaart gebracht. Met het oog op de lange termijn is dit heel belangrijk. Meetbare resultaten tonen aan of aan de verwachtingen van de opdrachtgever is voldaan.”

Betrouwbare partners
“Een strenge, maar heldere competentiescan bepaalt of een bedrijf het VGO-keurmerk verdient. Er wordt getoetst op aantoonbare ervaring met resultaatgericht samenwerken, solvabiliteit, rentabiliteit, klanttevredenheid en er vindt een audit van een concreet project plaats. Hierdoor garandeert het VGO-keur dat VGO-onderhoudsbedrijven betrouwbare partners zijn, waarmee opdrachtgevers zonder risico een langetermijnovereenkomst aan kunnen gaan. Eenmaal het VGO-keur behaald, betekent niet dat de buit binnen is: door alle ontwikkelingen in de markt veranderen criteria in rap tempo en daarom worden bedrijven elke drie jaar opnieuw getoetst.”

Frans Brouwers intern verantwoordelijk voor het behalen van het VGO-keur: 
“Het VGO-keur toont aan dat we een lerende organisatie zijn. Dat we ons continu ontwikkelen om onze kennis op peil te houden en dat onze organisatie efficiënt en effectief is ingericht om invulling te geven aan resultaatgericht samenwerken. Net als het PSO-keur is deze kwaliteit extern gecheckt en niet zomaar een zelfbenoemde status.”
Prestatiegericht werken “In de praktijk betekent een VGO-project snellere nte, o en kortere lijnen voor bewoners bij vragen of problemen, een langere levensduur en een betere kwaliteit van het onderhoudswerk, een forse besparing op kosten en een efficiëntere manier van werken. Een mooi voorbeeld van een VGO-project is Area Wonen, een vrij nieuwe klant waarvoor Caspar de Haan de komende vijftien jaar 4000 woningen onderhoudt. Dit doen we in nauw overleg met de klant en volgens een vast format. Zo’n zelfde werkwijze hanteren we in onze samenwerking met woningcorporatie Woningbelang Valkenswaard. Als uitvoerende partij zijn we zelf verantwoordelijk voor het onderhoudsadvies en de uitvoering van het werk. Elke drie jaar vindt er een monitoring plaats: hoe staat het met de voortgang van het project? Wat kan beter? En past de technische kwaliteit bij de afgesproken prestaties? Door prestatiegericht te werken, kan de opdrachtgever het technisch inhoudelijke deel loslaten en meer energie steken in bijvoorbeeld het contact met de bewoners.”

Cas de Haan, directeur van Caspar de Haan
“Eerlijk gezegd was ik al tien jaar bezig met het VGO-keur. Als bedrijf waren we er goed op voorbereid, alleen moesten we nog enkele zaken omzetten naar het juiste format. Het is heel duidelijk dat de laatste jaren steeds meer opdrachtgevers openstaan voor het VGO-keur. Sterker nog, in het westen van Nederland is het haast een vereiste om een samenwerking aan te kunnen gaan. Bovendien past het keurmerk erg goed bij onze manier van denken en werken. We adviseren onze opdrachtgevers ten aanzien van het meest optimale onderhoudsscenario en nemen graag de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de gewenste kwaliteit van het vastgoed op de lange termijn. Onze opdrachtgevers hebben daarmee zekerheid op financieel gebied en weten tevens dat het vastgoed voor langere tijd

Trots
“Dat Caspar de Haan met een score van 98 punten op de competentiescan het hoogste aantal punten heeft behaald, is fantastisch. Zowel op de kennis-as als op de organisatie-as hebben we hoog gescoord. Het geeft aan dat we als bedrijf goed zijn op landelijk niveau, zowel organisatorisch als financieel. Daar ben ik heel trots op. Om dit niveau te behouden blijven we onze processen en procedures monitoren en verbeteren.”

Voordelen voor opdrachtgeversOnafhankelijke toetsing (KIWA & PWC)
 • Stabiele partner
 • Prestatiegericht vastgoedonderhoud
 • Score 8,4 opdrachtgeverstevredenheid
 • Score 8,2 medewerkerstevredenheid
 • Uitvoering projecten op effinciënte overlastbeperkende manier
 • Voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie
 • Marktconforme partner met mogelijkheid tot 1:1 relatie
 • Meest optimale MJOP/scenarios
Forse kostenbesparing
“Het voornaamste voordeel van het VGO-keur is dat opdrachtgevers gegarandeerd het meest optimale scenario krijgen wat betreft de prijs/kwaliteitverhouding van het vastgoedonderhoud. Als uitvoerder denken wij mee in kostenbesparingen, willen we de opdrachtgever maximaal ontzorgen en bieden we transparantie door meetbare prestaties te leveren. Volgens SBRCURnet resulteert deze manier van werken al gauw in een kostenbesparing van 20 procent op directe onderhoudskosten en 50 procent op indirecte onderhoudskosten. En omdat we voor langere tijd verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het vastgoed kunnen we vaker duurzame maatregelen toepassen. Daarmee draagt het VGO-keur ook bij aan de duurzaamheidsgedachte van Caspar de Haan.”
VGO Keurmerk | Moonen

500

Er is een onbekende fout opgetreden.