07jul

Duurzame social return mogelijk door PSO trede 3

 
Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt een bedrijf zichtbaar welke bijdrage het levert aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De PSO erkent verschillende stadia van socialer ondernemen: van aspirant tot koploper. Met een PSO-erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van andere bedrijven. Ze dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Bovendien zijn ze gemakkelijker vindbaar voor leveranciers, klanten, gemeenten en potentiële werknemers die sociaal ondernemen belangrijk vinden. 

De PSO is in 2011 ontwikkeld door TNO en opgezet met SW-bedrijven als duurzaam verlengstuk van social return. De Caspar de Haan Groep is één van de eerste Nederlandse onderhoudsbedrijven met een PSO-keurmerk. Onlangs werd het keurmerk voor de 2e keer uitgereikt.

Op de foto v.l.n.r.: Staf Depla (Wethouder Economie gemeente Eindhoven), Yuri Starrenburg (directeur PSO Nederland),  Joyce de Vaan (Programmamanager Social Return Weener XL) en Frans Brouwers (Verbinder Caspar de Haan onderhoud & renovatie).


Het keurmerk kent een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant status, trede een, twee en drie. Voor het bepalen van de trede kijkt men naar het aantal mensen met een kwetsbare positie dat het bedrijf ingezet heeft in het jaar voorafgaand aan de audit. Dit aantal wordt afgezet tegen het aantal reguliere personeelsleden van het bedrijf. Dankzij dit aanzienlijk aandeel is Caspar de Haan met trede drie koploper.

Ketenstimulering
De PSO is een landelijk keurmerk en erkent plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf én de inkoop of uitbesteding bij andere PSO-bedrijven of Sociale Werkvoorziening (SW). Op die manier kan een wezenlijke ketenstimulering op gang komen. Doel is om via toepassing van de PSO meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. In tegenstelling tot social return dat per opdracht als tegenprestatie wordt gevraagd, is de PSO een duurzamere en meer continue vorm van sociaal ondernemen. Een inzet die over de gehele linie en het gehele jaar door plaatsvindt en daarmee continuïteit genereert voor personen die bijvoorbeeld werken via de SW. Dit betekent dat ze voor een langere periode in hetzelfde bedrijf kunnen blijven, echt betrokken zijn bij hun werkzaamheden en het gevoel krijgen er ook echt bij te horen.
 
Structurele duurzame inzet
Uitgangspunt is medewerkers op lange termijn op verschillende plekken aan het werk te krijgen waarbij integratie een vereiste is. “Dat medewerkers in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een kerstpakket en welkom zijn op personeelsfeestjes. Dat begeleiders op de hoogte zijn van de beperkingen; zij moeten de dossiers goed kennen en daar rekening mee houden. Mensen werken op hun best als je ze structureel, duurzaam inzet. Social return is een eenmalige afspraak, PSO is structureel. Dus over de gehele linie, over het hele jaar door. Het is dus vanzelfsprekend dat je deze mensen meeneemt en betrekt in het arbeidstraject.”

Verdienmodel
Joyce de Vaan, programmamanager social return van Weener XL (het SW-bedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch) is gemachtigd om bedrijven te helpen bij de aanvraag van de PSO-certificering. Joyce biedt bedrijven, die in aanmerking komen voor de PSO, ook een helpende hand in het creëren van nieuwe functies. “We kijken hoe werkprocessen zijn georganiseerd. Hoe we de lage, eenvoudige en repeterende taken af kunnen halen van de hoofdfuncties zodat we een nieuwe functie kunnen creëren. Met de bedoeling dat ze een welkome aanvulling vormen op het bestaande personeelsbestand. Dat ze een taak hebben met betekenis en verantwoordelijkheid. Werknemers die deze taken voorheen deden, kunnen dan het werk doen waarvoor ze in principe zijn aangenomen. Dan creëer je een verdienmodel dat voor iedereen werkbaar is. Gebleken is dat bedrijven, die zich inzetten voor social return, bevoorrecht worden in het offertetraject. Opdrachtgevers wijken daarmee af van het principe; ze kiezen niet voor de laagste prijs maar kijken naar de toekomst. Dat het niet alleen qua prijs en kwaliteit goed zit maar ook dat het om maatschappelijk verantwoord goed ondernemen gaat. Ik moet het beamen. Social return kost wel tijd, het is een wederkerigheid waarin je moet investeren. Steeds meer opdrachtgevers vragen een tegenprestatie bij het verkrijgen van een opdracht om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.”