05sep

Label B-renovaties zonder huurverhoging

 
De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is op dit moment een hot item voor corporaties. Het is vooral ook de weg er naartoe waar over wordt gediscussieerd. Meteen naar Nul-op-de-meter  (NoM), of in kleinere stappen? De volgende vraag is of je dan wel of geen huurverhoging vraagt. Tijdens het Rendakaffee op 16 juni jl. gingen Woonlinie, Area, Caspar de Haan en Moonen Onderhoud en Renovatie met elkaar in gesprek. Bij beide corporaties hebben we een renovatietrein lopen, bij Woonlinie is het partnerbedrijf Moonen dat de verduurzamingskar trekt. Caspar de Haan heeft deze rol bij Area. 

Area heeft haar verduurzamingsprogramma verdeeld in het verhogen van de basiskwaliteit tijdens Planmatig onderhoud naar gemiddeld label B en bij renovaties naar A+. De hamvraag was: vraag je dan wel of geen huurverhoging? Woonlinie doet dat niet, Area deed dat wel maar speelde al langer met de gedachte om daar van af te zien. Er waren op het event ook mensen aanwezig die niet zo stellig waren, maar een meer hybride variant opperde. Een bijzonder zinvolle en sterke discussie met veel inhoudelijke argumenten die veel aanwezigen aan het denken heeft gezet.
 
Alle voor en tegens afwegende heeft Area later besloten om hun huidige bezit met EPA-potentie aan te pakken zonder huurverhoging door te voeren. Area wil na renovatie vooral extra aandacht geven aan gedragsverandering van de bewoners. Hiermee heeft men 100% deelname van de bewoners behaald bij het verhogen van de basiskwaliteit tijdens Planmatig onderhoud naar gemiddeld label B.