12okt

Wat is Nul op de Meter (NOM) en Energieneutraal?

 
Energetisch renoveren is één van onze hoofdactiviteiten. Vaak, vooral in aanloop naar renovatie projecten, krijgen we vragen over begrippen als Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), Energieneutraal en Nul-Op-De-Meter (NOM). Wat houden deze begrippen nu eigenlijk in? In deze blog gaan we in op deze vragen en hebben we het op een rij gezet. Hierbij maken we onderscheid tussen GEBOUWGEBONDEN en GEBRUIKERSGEBONDEN begrippen.
 
Gebouwgebonden termen (Energieneutraal, BENG en Passiefhuis)
Gebouwgebonden energiegebruik is het energiegebruik dat direct afhankelijk is van hoe het pand is gebouwd en welke installaties aanwezig zijn. Denk hierbij aan o.a. het energiegebruik voor verwarming en ventilatie. Gebouwgebonden energiegebruik wordt gemeten met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter een gebouw presteert. Op dit moment (oktober 2016) mogen nieuwe gebouwen een EPC hebben van maximaal 0,4. De termen die hierbij horen zijn:
  • Energieneutraal: Dit zijn gebouwen die het gehele gebouwgebonden energiegebruik zelf opwekken. Daar hoort een EPC van 0 bij. EPC=0 betekent hetzelfde als energieneutraal.
  • BENG: Staat voor ‘Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw’. In deze nieuwe eis die vanaf 2021 van kracht wordt, krijgen gebouwen aanvullende eisen aan de maximale warmtevraag en minimale opwek van duurzame energie. Een BENG gebouw zal vergelijkbaar zijn met een EPC van 0,2.
  • Passiefhuis: De term passiefhuis wordt gebruikt voor huizen die het gebouwgebonden energiegebruik heel sterk hebben teruggebracht. Afhankelijk van of het huis zelf ook duurzame energie opwekt, geeft dit een EPC tussen 0 en 0,4.

Gebruikersgebonden termen (Nul-Op-De-Meter en Energienota-nul)
Naast gebouwgebonden energiegebruik is er gebruikersgebonden energiegebruik. Dit is het energiegebruik van apparaten die bewoners zelf gebruiken in het gebouw (o.a. wasmachine, TV, koelkast, computer, etc…). De volgende begrippen gaan over zowel het gebouwgebonden als het gebruikersgebonden energiegebruik:
  • Nul-Op-De-Meter (NOM): Bij een NOM woning staat de netto elektriciteitsmeter aan het eind van het jaar weer op nul. Dat betekent dat het huis over het jaar heen evenveel energie opwekt als gebruikt (zowel voor het gebouw als de gebruikers). Er moeten nog wel kosten aan de netbeheerder betaald worden voor de elektriciteitsaansluiting, maar er mag ook nog steeds gebruikt worden gemaakt van de Heffingskorting Energie. Omdat deze heffingskorting hoger is dan de kosten aan de netbeheerder, krijgen deze huizen dus jaarlijks zo'n €100,- terug!
  • Energienota-nul (ENN): Een ENN woning lijkt erg op een NOM woning, maar produceert over het jaar heen ongeveer 500 kWh minder. In plaats van geld terug te krijgen over het jaar heen, zoals bij NOM woningen, komt de uiteindelijke energierekening voor ENN gebouwen dus uit op 0 euro.Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Frans Brouwers
Wat is Nul op de Meter (NOM) en Energieneutraal? | Moonen

500

Er is een onbekende fout opgetreden.