10sep

Caspar de Haan Academy

“Onze werkprocessen veranderen écht heel snel, door ontwikkelingen als resultaatgericht samenwerken en nieuwe technieken. En ondertussen groeit ons bedrijf ook nog eens als kool.” Aan het woord is Roy van Bavel, cursuscoördinator bij de Caspar de Haan Academy. Een eigen bedrijfsvakschool die eind vorig jaar is opgericht, om zelf vakmensen op te kunnen leiden en bij te scholen. “Zodat we een antwoord hebben op de enorme vraag naar goed opgeleide vakmensen.” Leerzaam en leuk “De eerste lesmodule die de vakmensen bij de Academy konden volgen was een training in houtrotherstel, glas plaatsen en onderhoudsschilderwerk. In juni volgden de modules twee en drie. In Tilburg ging een groep deelnemers aan de slag met het spuiten van kozijnen met verf op waterbasis. Een andere groep kreeg in Den Bosch – op onze vaste Academy-locatie – les in het aanbrengen van coatings op vloeren. Na een gezamenlijke lunch wisselden de groepen van onderwerp en locatie. Niet alleen leerzaam dus, maar ook leuk.” Voor nieuwe én huidige medewerkers “Onze Academy richt zich op training van nieuwe werknemers en bijscholing van huidige medewerkers”, vervolgt Roy. “Mooi om te zien hoe leergierig en enthousiast ze allemaal zijn! En ze dragen zelf al nieuwe onderwerpen aan voor de volgende sessies. Meestal werken wij met schilders in opleiding, die in de praktijk samenwerken met een leermeester. Ze komen met zijn tweeën naar onze Academy en werken met elkaar aan de opdrachten. Dat geeft binding en een nog betere samenwerking op de werkvloer.” Over het vervolg: “Onze mensen geven zelf aan wat ze nog willen leren of verder willen ontwikkelen. Op basis daarvan vullen we de komende lesmodules in. In het najaar is de derde sessie. Onderwerpen die op de rol staan zijn onder meer schuurprogramma’s, meetapparatuur, timmeren, isoleren en aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen.” Het gaat niet alleen om opleiden en bijscholen bij de Caspar de Haan Academy: doel is ook om de inzetbaarheid te verbeteren van medewerkers. Per vakgebied kunnen deelnemers hun kennis en vaardigheden verbeteren. De lesmodules zijn toegespitst op eigen productkeuzes en worden ondersteund door geselecteerde toeleveranciers. De Caspar de Haan Academy sluit naadloos aan op de bestaande opleidingen van reguliere schildersvakscholen.  

 
02jul

Ludieke start verbouwing De Watersteeg

De Watersteeg is een woonzorgcentrum van BrabantZorg voor jong en oud met eigen woonunits voor mensen met dementie én voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze week zijn we op een ludieke manier gestart met het renovatieproject. De sloop van een binnenmuur door enkele bewoners en medewerkers van woonzorgcomplex De Watersteeg was de kick-off voor het herinrichtingproject. Dit was tevens de aanzet om de bewoners en medewerkers van BrabantZorg op deze manier te informeren en te betrekken bij de bouwwerkzaamheden. Men wil de bewoners van deze zorgappartementen liefst zo snel mogelijk in de nieuwe omgeving huisvesten, vandaar dat er een zeer scherpe planning is gemaakt met een harde deadline. Direct na de bouwvak hebben we nog 6 weken om het ingrijpende traject af te ronden. De renovatie betreft één complete laag van circa 800 m2 met woonunits op de begane grond in een vleugel van het complex. Deze units zijn nu leeg en ook de etage hierboven is vrijgemaakt voor de verbouwing en de onvermijdelijke overlast die dit met zich meebrengt. Veel cliënten zijn compleet uit hun ‘doen’ door dit soort overlast en daarom is alles er op gericht om dit tot een minimum te beperken voor de bewoners van het complex. Zo is er bijvoorbeeld geen radio op de werkvloer en is er een sloopprotocol zodat er alleen op afgesproken tijden sloopgeluid is. Prettig wonen in de eigen vertrouwde en veilige omgeving staat centraal in de werkwijze van BrabantZorg. Een ingrijpend bouwproject moet dit zo min mogelijk verstoren. Na de sloop van wanden, vloeren, plafonds en het atrium, zal de woonlaag de komende maanden compleet nieuw worden ingedeeld en opgebouwd tot 11 stuks 2-kamer appartementen en 1 x 1-kamer appartement. Vóór de bouwvak is de woonlaag helemaal gestript. De herindeling en ombouw gaat van een redelijk klinische omgeving naar een warme en prettige huiselijke sfeer met respect voor de privacy van de bewoners. Zo komt er o.a. een PVC vloer in voorzien van een eiken motief. Verder worden alle installaties vernieuwd en zal ook domotica worden ingezet voor communicatie en digitale besturing op afstand.

 
20aug

Fraaie facelift 16 woningen in Brakel afgerond

In navolging van de metamorfose van 9 woningen in Ammerzoden voor Woonstichting De Kernen hebben we voor deze corporatie ook 16 woningen in Brakel ingrijpend gerenoveerd. Het betreft hetzelfde archetype woningen (lage seniorenwoningen) in 5 verschillende uitvoeringen waar 5 verschillende ontwerpen voor zijn gemaakt. Ook bij dit project is Buro013-architecten verantwoordelijk voor het ontwerp. Naast de esthetische opwaardering door aanpak van onder andere daken met PV panelen, kozijnen en voegwerk geeft het project vooral een forse energetische boost aan de 16 woningen. Net als het project in Ammerzoden is het een project dat we in bouwteam hebben uitgevoerd. Op basis van de ontwerpen van de architect hebben wij een begroting gemaakt en in overleg met de opdrachtgever het budget aangescherpt naar een definitieve begroting en opdracht. Het uiteindelijke budget is hierna onafhankelijk getoetst door de kostenexperts van ‘Brain of Buildings’, waardoor nog enkele verbeteringen in de aanpak en begroting zijn doorgevoerd. In december vorig jaar zijn we gestart met de werkzaamheden en in mei werd het project compleet afgerond. Samen met de Kernen hebben we dit project en de renovatie van de 9 woningen in Ammerzoden uitvoerig geëvalueerd. Aan de hand van de kernthema’s planvorming, uitwerking, communicatie, uitvoering, eindproduct en het totale proces, hebben alle partijen verbeterpunten en opmerkingen ingebracht. De belangrijkste conclusies zijn: blijf scherp in de voorbereiding, zorg dat de details goed zijn uitgewerkt. Dit zorgt voor veel rust tijdens de uitvoering. Het is goed om hiervoor voldoende tijd te reserveren in het proces. Zorg voor 1 aanspreekpunt op de bouwplaats, zowel voor bewoners als voor de partners. Deze conclusies zijn vertaald naar verbeteringen die we doorvoeren voor vergelijkbare projecten. Op dit moment zijn we bezig met planmatig onderhoud voor de Kernen in de plaatsen Varik en Aalst (inclusief opwaarderen woningen). De verbeterpunten uit de evaluatie zijn uiteraard meegenomen in de voorbereiding van het planmatig onderhoud voor deze projecten.

 
04jun

Metamorfose 9 woningen in Ammerzoden

In opdracht van  Woonstichting De Kernen heeft Moonen onderhoud & renovatie de complete buitenschil van 9 woningen in Ammerzoden (gemeente Maasdriel) gerenoveerd. Naast groot onderhoud was het doel van de renovatie vooral een esthetische opwaardering van deze woningen. Hiernaast is ook groot onderhoud uitgevoerd waaronder het vervangen  van daken, aanleg zonnepanelen, plaatsing (aluminium) kozijnen en vervangen voegwerk. Opgeteld ook een forse energetische boost voor de woningen. BURO013 architecten maakte de esthetische voorstellen die inmiddels  zijn afgerond. Vooral de lambrisering en de in het oog springende sierlijsten die zijn aangebracht, bepalen de gewenste uitstraling. Voor deze woningen hebben we van De Kernen aanvullend ook de opdracht om deze bij mutatie, in de serie van 1, aan de binnenkant te renoveren. Op het moment dat een woning nieuwe bewoners krijgt, wordt indien nodig het interieur grondig aangepakt. Helaas hebben we bij dit project wat last gehad van ‘Murphy’s Law’ zodat de planning is uitgelopen. Gelukkig is het project uiteindelijk tot ieders tevredenheid afgerond en hebben we het proces samen met de opdrachtgever en partners grondig geëvalueerd. Goede evaluatie van projecten is belangrijk om telkens te kunnen verbeteren zowel qua kwaliteit, maar ook qua planning en betaalbaarheid. We hebben verbeteringen kunnen doorvoeren voor vergelijkbare projecten op gebied van planvorming, uitwerking, communicatie, uitvoering, eindproduct en het totale proces. Zo zijn er veel leermomenten naar voren gekomen bij de 9 woningen die al zijn toegepast bij het project (16 vergelijkbare woningen) in Brakel. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor planmatig onderhoud voor de Kernen in de plaatsen Varik en Aalst (inclusief opwaarderen woningen). De verbeterpunten uit de evaluatie nemen we mee in deze projecten.

 
23apr

NOM project De Groene Brink in Oss

De Groene Brink is sinds 1 maart 2018 bewoond door speciaal voor dit project geselecteerde huurders, stuk voor stuk persoonlijk betrokken bij duurzaamheid. Naast doorlopende online monitoring en de inzet van een energiecoach, worden corporaties en andere relaties uitgenodigd voor een rondleiding door deze NOM woningen.  Woningbouwcorporaties hebben de opgave  om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Het betaalbaar krijgen c.q. maken van duurzame C02 neutrale woningen in de bestaande bouw betaalbaar is hierbij de uitdaging. Hiervoor moeten corporaties samen met ketenpartners zoeken naar oplossingen. Gelukkig zijn corporaties de schaal en het tempo van de verduurzaming aan het opvoeren. Marktpartijen hebben dit hard nodig om er voor te zorgen dat er voldoende product en conceptinnovaties op gang komen. Denk o.a. aan geprefabriceerde daken, gevels, plug-in installaties en de hele communicatie rondom de verduurzaming. De Groene Brink is daar een goed voorbeeld van. In een leegstaand pand ontwikkelde BrabantWonen samen met Caspar de Haan onderhoud & renovatie en Kemkens Installatieburo B.V. vier zeer energiezuinige woningen met vier andere energie-installaties. Een korte intro over vooruitstrevend in duurzaamheid. Meer info: www.degroenebrink.nl

 
27mrt

Nieuw: Caspar de Haan Academy

Een Academy waar je de nieuwste technieken en fijne kneepjes van het onderhoud en renovatie vak, een gewaardeerd eeuwenoud ambacht, leert. Dat verzekert jonge mensen en herintreders van een prima toekomst met de zekerheid van werk. Een mooi vak beheersen geeft je echte voldoening omdat je samen met collega’s echt kwaliteit kunt maken bij mensen thuis of op het werk. Geen dag is hetzelfde, geen moment is saai. Je komt bij allerlei verschillende opdrachtgevers zoals bij Heineken, Campina, Maxima Medisch Centrum, Cello, Lunetzorg, PSV Stadion, DAF Paccar, scholen en sociale woningbouw door heel Brabant en Limburg. Werken in dit vak maakt je als mens ook veelzijdig. Geïnspireerd door onze collega Kees van Loon van Koster totaalonderhoud is de Caspar de Haan Academy onlangs van start gegaan op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Met 8 leermeesters hebben we leergangen samengesteld voor de vakken schilderen, timmeren, glas zetten, houtrotherstel, isoleren en het aanbrengen van brandveiligheid voorzieningen. Hierbij trainen we onze talenten ook in communicatie, leren we ze wat de Caspar de Haan kwaliteit is en brengen we ons dna over. Niet op een schoolse manier maar gewoon verfrissend, interactief en met de handen uit de mouwen. De lesavonden bieden naast theoretische basiskennis vooral praktische oefensessies in een gemoedelijke sfeer.

 
12mrt

De challenge voor energieneutraal renoveren

Beretrots dat we samen met Kemkens Installatieburo www.degroenebrink.nl in Oss hebben gerealiseerd voor BrabantWonen, een fantastische NOM renovatie met vier verschillende installaties die we de komende jaren gaan monitoren. De Groene Brink is vanaf 1 maart jl. bewoond door speciaal voor dit project geselecteerde huurders, stuk voor stuk persoonlijk betrokken bij duurzaamheid. Naast doorlopende online monitoring en de inzet van een energiecoach, zijn we ook welkom in de NOM woningen voor een rondleiding met corporaties en andere relaties. Een uniek project met een realistische knipoog naar 2050 en een mooie showcase voor toekomstige renovatie projecten. Voor meer info: www.degroenebrink.nl   Werk je bij een corporatie en zou je ‘de Groene Brink’ willen bezoeken? Mail dan naar frans@caspardehaan.nl Er is nu al veel belangstelling om dit project te bezoeken.

 
28mei

De directe omgeving informeren over renovatie!

Natuurlijk informeerden we de buurt wel maar nog niet structureel. Inmiddels hebben we hier samen met Woonstichting De Kernen een omgevingskaart voor ontwikkeld. Vóór, tijdens en na een (renovatie)project informeren we alle betrokken partijen graag zo goed mogelijk, zodat iedereen weet wat er te gebeuren staat. Nieuw hierbij is de omgevingskaart die we vóór aanvang van een project verspreiden in de directe omgeving van de te renoveren woningen. Onze ervaring leert dat het principe afspraak=afspraak en goede communicatie samen de basis vormen voor een hoge bewonerstevredenheid. Wij vinden het belangrijk dat dit niet alleen geldt voor de bewoners van de betreffende woningen maar ook voor de andere buurtbewoners. Tenslotte worden ook zij geconfronteerd met activiteiten en mogelijke overlast.    Communicatie met bewoners staat hoog in ons vaandel en voortdurend proberen we hierin te vernieuwen en te groeien. Bij evaluaties blijkt telkens dat we erg hoog scoren als het gaat om bewonerstevredenheid en hierbij is communicatie een belangrijke component. Voorkomen is en blijft beter dan genezen. Communicatie maakt het proces transparant, voor iedereen duidelijk en kweekt vooral begrip. Niet voor niets blijven we doorlopend zoeken naar mogelijkheden om communicatie te verbeteren. Eerder hebben we onze bewonersapp, gebruikersinstructie, gebruikerstips en informatiekaarten ingevoerd. Met de omgevingskaart hebben we ons motto: RENOVATIE = COMMUNICATIE, weer een extra dimensie gegeven. 

 
11dec

Afstemming prioriteit Arena ’s-Hertogenbosch

Een goed hoogwerkerplan en heldere communicatie zorgen voor een ‘vlekkeloos’ project in het centrum van ’s-Hertogenbosch.  Planmatig onderhoud aan 66 appartementen boven winkelcentrum Arena in het centrum van ’s-Hertogenbosch vroeg om zorgvuldige planning en vooral goed overleg met de benedenburen, de winkeleigenaren. Minimale overlast voor het winkelend publiek was hierbij de inzet en de uitdaging. De vak schilders van Moonen onderhoud & renovatie zijn medio september gestart met het buitenschilderwerk aan de binnen- en buitenring van de appartementen en de galerij. Voor de werkzaamheden zijn we in grote mate afhankelijk geweest van de inzet van hoogwerkers. Heldere communicatie met alle partijen is bij een dergelijk project de uitdaging. Naast overleg met de bewoners was er ook regelmatig overleg met de opdrachtgever (VB&T) en de onderliggende winkeleigenaren. Immers de hoogwerkers staan op de grond in het winkelgebied waarbij het de uitdaging was om overlast tot een minimum te beperken. Het project dat medio september van start ging is nu (begin december 2017) tot volle tevredenheid van alle betrokken partijen afgerond..

 
06okt

Training brandwerende voorzieningen

Onlangs is door een team van mensen een training gevolgd voor het aanbrengen van voorzieningen brandveiligheid. Naast theorie bestond de training vooral uit het toepassen van kennis in de praktijk. Wanneer doorvoeren niet brandveilig zijn afgedicht, is bij brand overslag van vuur mogelijk. De training omvat naast het inzicht krijgen in compartimentering en regelgeving, vooral praktische instructie over het coaten van doorvoeren, afdichten met bepaalde kitsoorten, het aanbrengen van manchetten, et cetera. Een belangrijk aspect bij de uitvoer van dergelijke werkzaamheden, is vooral de registratie van werkzaamheden om een goed logboek te creëren. Hiervoor hebben we een speciale App aangeschaft waarin van iedere aangebrachte voorziening een foto wordt geüpload, uiteraard aangevuld met benodigde gegevens. Centraal tijdens de training stond een opdracht die we gaan realiseren voor een grote zorgcorporatie. Een woon-zorgcomplex van 224 verhuureenheden moet brandveilig gemaakt worden. Beeldmateriaal van het complex en de proefwoning, met tal van brandveiligheidsaspecten, waren leidend voorbeeld voor de training. Daags na de training hebben we gezamenlijk de proefwoning gerealiseerd. We staan in de startblokken voor realisatie van het project.

Toon meer