Renoveren in stappen in de serie van 1 met bewoner aan de knoppen

De ‘Pop Up’ fabriek

Innovatie, energetisch verduurzamen en klantgericht werken staan hoog in het vaandel bij Moonen onderhoud & renovatie. Het is dan ook niet vreemd dat wij als dochterbedrijf van Caspar de Haan onderhoud & renovatie ALLIANTIE+ omarmen. 

Begin 2016 is onze partner Caspar de Haan gestart met de renovatie van 4 proefwoningen  met de formules van  ALLIANTIE+  in Eckart (Eindhoven) voor opdrachtgever Woonbedrijf. Deze woningcorporatie, die puur klant gestuurd werkt, neemt zeer bewust de proef op de som met Alliantie+ en overweegt serieus om het experiment verder uit te rollen. Het mogelijke vervolg van dit traject bestaat uit ongeveer 250 woningen in Eckart. 
Alliantie+ is een uniek renovatieconcept dat de bestaande woningvoorraad wil verbeteren met de bewoner aan de knoppen, in de serie van één. Dit is absoluut het onderscheidend vermogen van ALLIANTIE+. Niet een hele wijk als langdurige bouwplaats, maar een strak geplande aanpak van woningen: stuk voor stuk. Een aanpak die de bewoner de mogelijkheid biedt de woning aan te passen op een natuurlijk moment, met ruimte voor individualiteit. Natuurlijk  kan de opdrachtgever de bandbreedte van een renovatieproject bepalen, maar hierbinnen is het de bewoner die kiest. 
Gebleken is dat het aanbod Alliantie+ concurrerend is omdat er sprake is van een besparing op de proceskosten en de directe kosten.

Alliantie+

Bewoner aan de knoppen

Bewoner aan de knoppen

Bewoners kiezen hun eigen renovatie formule(s)

Bewoner aan de knoppen

Moonen wil, naar goed voorbeeld van de auto-industrie, voor Alliantie+ projecten een online configurator inrichten per project. Bewoners kunnen hier online met een paar klikken hun eigen renovatie formule(s) kiezen. Naast de mogelijkheden (component, uitvoering, kleur en kwaliteit) kan men ook direct zien wat de gemaakte keuzes voor gevolgen hebben qua kosten (huurverhoging) en opbrengsten (kosten besparing energie).
De factor TIJD speelt een hoofdrol in de Alliantie+ aanpak. Voor iedere formule en ieder product staat een tijdpad. Wat moet er op welke dag gebeuren, wat zijn de risico’s en wat zijn de materialen?
Alliantie+ projecten zijn strak gepland en vereisen een optimale supply-chain waarbij de gekozen componenten klaar staan om de afgesproken ambities na te komen. 

Alliantie+

Alliantie+

Denken in oplossingen

Simpel, snel en schoon

Laten we eerlijk zijn, het renoveren van een woning brengt altijd overlast met zich mee. Maar het is een verschil of de bewoner een periode moet verblijven op een bouwplaats, of dat het renovatieteam voor een bepaalde periode te gast is bij de bewoner. De lokale partner heeft de functie van een regionaal (tussen-) opslagplaats voor assemblage zodat de overlast op locatie beperkt kan blijven. Voor de uitvoering van een formule van de stichting Alliantie+ is dat in drie woorden uit te leggen. Het wordt simpel, snel en schoon.
 
 • Simpel: Voor de opdrachtgever zijn er twee belangrijke momenten voorafgaand aan de uitvoering. Het eerste is na de warme opname voor het definitief vaststellen van het projectcontract. En het tweede moment is de eindoplevering voor de overdracht van het eindproduct garanties.
   
 • Snel: De voorbereidingstijd voor een formule bedraagt ongeveer een maand. En de uitvoeringsduur varieert van drie dagen voor het vervangen van het dak tot maximaal drie weken voor een energie neutrale woning.
   
 • Schoon: De serie van één betekent geen bouwplaats. De uitvoerende partij neemt iedere dag, de materialen voor die dag mee dus ook geen opslag van bouwmateriaal. Het eventueel bouwafval wordt dezelfde dag nog afgevoerd. Zo houden we leefomgeving schoon en veilig!
Denken in oplossingen
                 
Alliantie+ richt zich op de grootste groep naoorlogse woning in de typen: rijtjeswoning – maisonnettewoning – galerijwoning – portieketagewoning. Deze woningen hebben een grote uniformiteit in plattegrond en bouwwijze. Alliantie+ gaat uit van de gemeenschappelijke dragers, de componenten. Een component bestaat uit één of meer samenhangende bouwdelen die voorzien in een gebruiksfunctie en -kwaliteit. Een woongebouw bestaat uit negen componenten, die de basis vormen  voor het ontwikkelen van renovatie-formules. Het gaat om dak, gevel, casco, installatie, etc. De afzonderlijke formules bieden de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen en te differentiëren in prijs en kwaliteit op ieder gewenst moment. De formules zijn tot stand gekomen door samenwerking van industrie met de BouwhulpGroep en lokale partners.
Zie afbeelding van de formules die tot nu toe zijn ontwikkelt.

De vijf scenario’s

Bij transformatie naar duurzame woningen kunnen verschillende afwegingen gemaakt worden met betrekking tot het einddoel. In dit geval spelen drie zaken een rol:
 1. Het beperken van de energiebehoefte door isolatie;
 2. Het opwekken van duurzame energie;
 3. Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte.
Deze drie uitgangspunten kunnen tot vijf zinvolle scenario’s leiden. Afhankelijk van de ambitie, de financiële afweging en de bewonerswensen kan een keuze gemaakt worden voor het best passende scenario voor een specifieke woning.
De formules die zijn ontwikkelt zijn gebaseerd op de vijf scenario’s. 
 • Basis: isoleren Bij dit scenario blijft de bestaande cv- ketel gehandhaafd. Er worden geen zonnepanelen toegevoegd. De energiebesparing wordt verwezenlijkt door het beperken van de warmtevraag door betere isolatie.
   
 • Isoleren en opwekken Bij dit scenario worden bovenop het basispakket ook 25m2 zonnepanelen toegepast op het achterdakvlak. Hiermee wordt het consumptief energieverbruik door de bewoner duurzaam opgewekt.
 • De hybride woning Bij dit scenario wordt naast het basispakket een nieuwe cv-ketel met gekoppelde luchtwarmtepomp aangebracht, waardoor een hybride systeem ontstaat. Hiermee wordt zowel voor verwarming als voor warm tapwater het gebruik van fossiele brandstoffen geminimaliseerd. Het dak wordt bij dit scenario voorzien van 50m2 zonnepanelen, zodat de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt.
   
 • All Electric Bij dit scenario wordt het gebruik van fossiele brandstoffen opgeheven. De huidige installatie wordt vervangen door een bodem warmtepomp in combinatie met een zonneboiler (voor o.a. terug levering aan de bron in de zomer) die worden aangedreven door duurzame energie. Ook in dit scenario zal het dak voorzien worden van 50m2 zonnepanelen. Het gasfornuis wordt vervangen door een elektrische kookplaat en er wordt overgegaan op lage temperatuurverwarming (LTV).
   
 • Beperking fossiele brandstoffen Bij dit scenario wordt bovenop het basispakket en de 25m2 zonnepanelen ook een zonneboiler toegepast, waardoor een deel van het warm tapwater duurzaam wordt verwarmd en het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt.

Meer info: http://www.alliantieplus.com